طرح توجيهی ،فنی واقتصادی و مالی جهت ICTSOS خرید مکان و تجهيزات فنی

طرح توجيهی ،فنی واقتصادی و مالی جهت ICTSOS خرید مکان و تجهيزات فنی

تعداد صفحات: 19

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 178 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توجيهی ،فنی واقتصادی و مالی جهت ICTSOS خرید مکان و تجهيزات فنی

طرح توجيهی فنی، اقتصادی و مالی جهت خريد مکان و تجهيزات فنی طرح
ICTSOS
( ICT , IT ( خدمات رسانی فوری
خلاصه طرح
موضوع : خدمات رسانی فوری در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات
محل اجراء: تهران (قابل اجراء در سراسر کشور)
سال اجراء: ١٣٨۵
ويژگی: اشتغالزايی و افزايش سهم بخش تعاون در عرصه خدمات
مقدمه:
جهاني نو در دست ساخته شدن اس ت. اين جهان نو شاخص هاي متفاوتي با جهان ديروز
يعني عصري كه گذشت دارد . جهان مدتي است كه در جامعه اي اتوماسيون و مجازي و
روابطي در قلمروو سايبرنتيك
قدم نهاده است .با پيشرفت تكنولوژي نه تنها بكارگيري نيروي انساني از زندگي مدرن
حذف نمي شود،بلكه نياز به نيروهاي كار آمد و متخصص بيش از پيش نمايان مي شود.
موضوع فعاليت شركت
اجراي طرحهاي جامع فن آوري اطلاعات شامل تحليل،طراحي،استقرار،راه اندازي و
پشتيباني راهكارهاي مبتني بر نرم افزار در بخش عمومي و دولت، وزارتخانه
هافسازمانها و شركت هاي وابسته به دولت،تعاوني ها و بخش خصوصي،تحليل و
پشتيباني نرم افزارهاي جامع كاربردي انجام خدمات مشاوره در زمينه فن آوري
اطلاعات استراتژي و معماري سازمان متدولوژي اجراء و نظارت بر پروژه هاي فن
آوري اطلاعات مهندسي و بهبودي فرايند و ارايه خدمات مديريت مشاوره و طراحي
نظامهاي مديريتي جهت تسه يل و افزايش كارايي سازمانهاي فوق مشاوره و طراحي و
اجراي سيستم هاي دستي و مكانيزه
و پياده سازي شبكه هاي نوين و تجهيزات جانبي تخصصي طراحي و اجراي سيستم هاي
امنيت شبكه و ارايه خدمات تخصصي در رابطه با شبكه هاي مبتني بر فيبر نوري شبكه
هاي بي سيم و راه حل هاي ار تباط با اينترنت جهت سازمانهاي مذكور،مشاركت با
شركتهاي داخلي و خارجي، توليد كننده نرم افزار و خدمات مشابه به منظور تكميل،
توسعه و ارايه خدمات فوق در داخل و يا خارج از كشور،اخذ نمايندگي كليه اشخاص
حقيقي و حقوقي و ايجاد شعبه در داخل و يا خارج از كشور، جهت وار دات هر گونه
تجهيزات تخصصي كامپيوتري

طرح توجيهی ،فنی واقتصادی و مالی جهت
ICTSOS خرید مکان و تجهيزات فنی طر

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید