طرح توجيهي پرورش كرم ابريشم به ظرفيت ۴۰۰ جعبه

طرح توجيهي پرورش كرم ابريشم به ظرفيت ۴۰۰ جعبه

تعداد صفحات: 15

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 254 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

طرح توجيهي پرورش كرم ابريشم به ظرفيت ۴۰۰ جعبه

خلاصه طرح:
موضوع طرح: پرورش كرم ابريشم
دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت جهاد كشاورزي
ظرفيت اسمي توليدات: ۴۰۰ جعبه
نوع توليدات: كرم ابريشم
تعداد شاغلين: ۷ نفر
۱۶۸۱ ميليون ريال / سرمايه گذاري كل طرح: ۷۴
۱۶۱۵ ميليون ريال / سرمايه گذاري ثابت: ۶۹
۶۶ ميليون ريال / سرمايه در گردش: ۰۵
درآمد ساليانه: ۱۵۰۰ ميليون ريال
۵۲۲ ميليون ريال / سود ويژه: ۷۳
۳ سال / دوره بازگشت سرمايه: ۰
۳۳ درصد / نرخ بازدهي سرمايه: % ۲
مشخصات سرمايه گذاري طرح:
۲

مقدمه:
يكي از قديمي ترين مشاغل بشري نوغانداري يا پرورش كرم ابريشم بمنظور توليد پيله است . اين رشته كشاورزي
بر پايه تبديل علوفه (برگ توت) به ليف (نخ) و ايجاد ارزش افزوده از يك ماده ارزان به محصول پر ارزش استوار
است.
و دگرديسي كامل كه چهار مرحله Bombix mori كرم ابريشم درخت توت ، حشره ايست كوچك با نام علمي
رشد و تكامل (تخم ، لارو ، شفيره ، پروانه ) را در يك نسل دارا مي باشد.زمان مناسب براي شروع پرورش كرم
ابريشم در بهار هنگامي است كه هر جوانه برگي داراي حداقل ۵ الي ۶ برگ كاملا باز شده داشته باشد.چنانچه
ديرتر اقدام به پرورش گردد ميزان برداشت برگ بمنظور پرورش كرم در تابستان و پائيز كاهش مي يابد. كرم
۴۰ درجه – ابريشم نيز مانند ساير حشرات خونسرد مي باشد. درجه حرارت قابل رشد براي كرم ابريشم ۱۵
۳۰ درجه – سانتيگراد است . در اين محدوده حرارتي درجه حرارت مناسبي كه كرم قادر به رشد مي باشد از ۲۰
سانتيگراد است و چنانچه ميزان حرارت از ۳۰ درجه بالاتر رود موجب كوتاه شدن دوره رشد كرم و اگر از ۱۵
درجه پائينتر باشد موجب تاخير در رشد آن و در نتيجه وارد آمدن لطماتي به آن مي گردد.
نور بر روي خصوصيات كمي رشد كرم ابريشم تاثير قابل ملاحظه اي ندارد ولي از نظر كيفي و بويژه بر روي
فيزيولوژي كرم تاثير بسزايي دارد. البته نور دائم در محيط پرورش براي رشد مناسب نيست. بطوريكه گفته مي
شود وجود نور موجب افزايش دوره پوست اندازي و يا ظهور كرمهايي كه قادر به تنيدن پيله نيستند مي گردد و
برعكس ، تاريكي مسائل فوق را كاهش مي دهد. بطور كلي مي توان گفت كه ميزان نور مناسب براي پرورش كرم
ابريشم در هر شبانه روز عبارتست از ۱۵ ساعت روشنايي و ۹ ساعت تاريكي ، چنانچه بستر پرورش از روشنايي
يكنواخت برخوردار نباشد ، همه كرمها به سمت نقطه اي كه داراي نور است كشيده شده و روي هم جمع شده ،
اين امر باعث ايجاد اختلال در تغذيه و رشد آنها مي گردد. ولي چنانچه بستر از روشنايي يكنواختي برخوردار باشد
، تمامي كرمها بطور يكنواخت نيز از برگ داده شده تغذيه نموده و رشدشان هماهنگ مي شود.

طرح توجيهي پرورش كرم ابريشم به ظرفيت ۴۰۰ جعبه

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید