طرح توجيهي نساجي وپارچه بافي

طرح توجيهي نساجي وپارچه بافي

تعداد صفحات: 15

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 169 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توجيهي نساجي وپارچه بافي

خلاصه طرح :
موضوع طرح : بافت پارچه و نساجي
نوع توليدات : پارچه مخملي وتوري
تعداد شاغلين : ۱۰
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : ۴۷۰۴
سرمايه گذاري ثابت : ۳۷۳۰
سرمايه در گردش : ۷۵۶
در آمد ساليانه: ۷۲۰۰
۱۶۱۳/ سود ويژه : ۸
دوره بازگشت سرمايه : ۲۸ ماه
% نرخ باز دهي سرمايه : ۴۳
-۱ سرمايه گذاري ثابت طرح :
-۱-۱ زمين محل اجراي طرح :
متراژ زمين قيمت واحد (ريال ) قيمت كل ( ميليون ريال )
۴۵۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۵۰۰
-۲-۱ محوطه سازي :
رديف شرح مساحت
(مترمربع)
هزينه واحد
( ريال )
هزينه كل
(ميليون ريال)
۱ خاكبرداري و تسطيح ۱۲ ۸۰۰۰ ۱۵۰۰
۲ حصار كشي ۶۴ ۲۰۰,۰۰۰ ۳۲۰
۳ فضاي سبز ، خيابان كشي ۳۰ ۱۰۰,۰۰۰۰ ۳۰۰
جمع ۱۰۶
-۱-۳ ساختمانها :
رديف شرح مساحت زيربنا
(مترمربع)
هزينه واحد هزينه كل
(ميليون ريال )
۱ سالن توليد ۲۴۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۳۰۰
۲ انبارها ۱۲۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۱۵۰
۳ ساختمان اداري و
سرويس ها
۶۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۵۰
۴ نمازخانه ۳۶ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۳۰
۵ آزمايشگاه
۶ نگهبان وسرايدار ۲۴ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲۰
ساير
جمع ۴۸۰
۵۸۶=۴۸۰+ ساختمان ومحوطه سازي = ۱۰۶
۱-۴ : تاسيسات و تجهيزات :
رديف شرح مشخصات
فني
هزينه كل
(ميليون ريال)
۱ برق رساني(حق انشعاب نصب تابلوها و
ترانس كابل كشي و سيم كشي هاي مربوطه)
۵۵
۲ آبرساني(حق انشعاب ولوله گذاري و…) ۱۰
۳ گاز رساني(حق انشعاب ولوله گذاري و…) ۵
۴ امتياز خط تلفن ۳
۵ ايمني واطفا حريق ۲
۶ وسايل سرمايش وگرمايش ۵
۷ مخازن ذخيره سوخت و آب ۱۵
۸ سيستم بخار: براورد تعدادوظرفيت ديگهاي
بخار
۹ تهويه و هواي فشرده ۵
۱۰ ساير
جمع ۱۰۰
۱

طرح توجيهي نساجي وپارچه بافي

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید