طرح توجيهي موز گلخانه اي

طرح توجيهي موز گلخانه اي

تعداد صفحات: 15

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 153 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توجيهي موز گلخانه اي

خلاصه طرح :
موضوع طرح : توليد وپرورش موز گلخانه اي
نوع توليدات : موز
تعداد شاغلين : ۸
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : ۱۰۸۳
سرمايه گذاري ثابت : ۱۰۱۵
سرمايه در گردش : ۲۶
در آمد ساليانه: ۹۸۰
سود ويژه : ۳۸۳
دوره بازگشت سرمايه : ۳۳ ماه
% نرخ باز دهي سرمايه : ۳۹
-۱ سرمايه گذاري ثابت طرح :
-۱-۱ زمين محل اجراي طرح :
متراژ زمين قيمت واحد (ريال ) قيمت كل ( ميليون ريال )
۶۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۰۰۰
-۲-۱ محوطه سازي :
رديف شرح مساحت
(مترمربع)
هزينه واحد
( ريال )
هزينه كل
(ميليون ريال)
۱ خاكبرداري و تسطيح ۱۴ ۷۰۰۰ ۲۰۰
۲ حصار كشي ۱۵ ۶۰,۰۰۰ ۲۵۰
۱/ ۳ فضاي سبز ، خيابان كشي ۶ ۸۰۰۰ ۲۰۰
جمع
-۱-۳ ساختمانها :
رديف شرح مساحت زيربنا
(مترمربع)
هزينه واحد هزينه كل
(ميليون ريال )
۱ سالن توليد ۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۲۰۰۰
۲ انبارها ۴ ۸۰,۰۰۰ ۵۰
۳ ساختمان اداري و
سرويس ها
۳۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰
۴ نمازخانه ۲۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰
۵ آزمايشگاه
۶ نگهبان وسرايدار ۲۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰
ساير
جمع ۹۰
۱۲۰= ۳۰ + ساختمان ومحوطه سازي = ۹۰
۱-۴ : تاسيسات و تجهيزات :
رديف شرح مشخصات
فني
هزينه كل
(ميليون ريال)
۱ برق رساني(حق انشعاب نصب تابلوها و
ترانس كابل كشي و سيم كشي هاي مربوطه)
۶۰
۲ آبرساني(حق انشعاب ولوله گذاري و…) ۳۰
۳ گاز رساني(حق انشعاب ولوله گذاري و…)
۴ امتياز خط تلفن ۲
۵ ايمني واطفا حريق ۱
۶ وسايل سرمايش وگرمايش ۳۵
۷ مخازن ذخيره سوخت و آب ۵
۸ سيستم بخار: براورد تعدادوظرفيت ديگهاي
بخار
۹ تهويه و هواي فشرده
۱۰ ساير
جمع ۱۳۳

طرح توجيهي موز گلخانه اي

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید