طرح توجيهي موتور جنرال

طرح توجيهي موتور جنرال

تعداد صفحات: 16

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 136 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توجيهي موتور جنرال

خلاصه طرح :
موضوع طرح : ساخت موتور جنرال جهت خودرو
نوع توليدات : موتور خودرو جنرال
تعداد شاغلين : ۱۴۵
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : ۷۹۵۳۶۶
سرمايه گذاري ثابت : ۶۳۶۰۰۰
سرمايه در گردش : ۱۳۳۴۳۸
در آمد ساليانه: ۱,۶۸۰,۰۰۰
سود ويژه : ۷۹۰۵۲۷
دوره بازگشت سرمايه : ۱سال پس از سازندگي
% نرخ باز دهي سرمايه : ۱۰۰
-۱ سرمايه گذاري ثابت طرح :
-۱-۱ زمين محل اجراي طرح :
متراژ زمين قيمت واحد (ريال ) قيمت كل ( ميليون ريال )
۱۰,۲۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۴۰۰۰
-۲-۱ محوطه سازي :
رديف شرح مساحت
(مترمربع)
هزينه واحد
( ريال )
هزينه كل
(ميليون ريال)
۱ خاكبرداري و تسطيح ۱۷۰ ۵۰۰۰ ۳۴۰۰۰
۲ حصار كشي ۴۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۹۲۰
۳ فضاي سبز ، خيابان كشي ۳۵۰ ۵۰,۰۰۰ ۷۰۰۰
جمع ۱۰۰۰
-۱-۳ ساختمانها :
رديف شرح مساحت زيربنا
(مترمربع)
هزينه واحد هزينه كل
(ميليون ريال )
۱ سالن توليد ۸۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۲ انبارها ۲۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۰۰
۳ ساختمان اداري و
سرويس ها
۱۵۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۰۰
۴ نمازخانه ۸۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰
۵ آزمايشگاه ۶۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۵۰۰
۶ نگهبان وسرايدار ۱۲۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰
ساير ۳۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰
جمع ۱۲۶۰۰
۱-۴ : تاسيسات و تجهيزات :
رديف شرح مشخصات
فني
هزينه كل
(ميليون ريال)
۱ برق رساني(حق انشعاب نصب تابلوها و
ترانس كابل كشي و سيم كشي هاي مربوطه)
۲۵۰
۲ آبرساني(حق انشعاب ولوله گذاري و…) ۵۰
۳ گاز رساني(حق انشعاب ولوله گذاري و…) ۴۰
۴ امتياز خط تلفن ۱۰ خط ۱۰
۵ ايمني واطفا حريق ۴۰۰
۶ وسايل سرمايش وگرمايش ۱۱۰
۷ مخازن ذخيره سوخت و آب ۴۰
۸ سيستم بخار: براورد تعدادوظرفيت ديگهاي
بخار
۹ ساير
جمع ۹۰۰

طرح توجيهي موتور جنرال

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید