طرح توجيهي زراعت گياهان علوفه اي (به مساحت ۴۰۰ هكتار)

طرح توجيهي زراعت گياهان علوفه اي (به مساحت ۴۰۰ هكتار)

تعداد صفحات: 15

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 187 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توجيهي زراعت گياهان علوفه اي (به مساحت ۴۰۰ هكتار)

خلاصه طرح:
موضوع طرح: طرح توجيهي زارعت گياهان علوفه اي
دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت جهاد كشاورزي
ظرفيت اسمي توليدات: ۴۰۰ هكتار
نوع توليدات: گياهان علوفه اي
تعداد شاغلين: ۲۷ نفر
۳۳۵۰ ميليون ريال / سرمايه گذاري كل طرح: ۸۰
۳۲۲۰ ميليون ريال / سرمايه گذاري ثابت: ۵۳
۱۳۰ ميليون ريال / سرمايه در گردش: ۲۸
۳۳۴۰ ميليون ريال / درآمد ساليانه: ۰۰
۱۲۵۸ ميليون ريال / سود ويژه: ۷۳
۲ سال / دوره بازگشت سرمايه: ۵
۴۰ درصد / نرخ بازدهي سرمايه: % ۰

مقدمه:
بهره برداري بي رويه و غيرعامي از منابع طبيعي و فقدان تعادل بين ظرفيت مراتع كشور و ميزان استفاده از آنها ،
منجر به كاهش توان توليد مراتع شده و در برخي از موارد به كلي اين توان را از مراتع سلب كرده است.
از طرف ديگر، به لحاظ اينكه معاش دامداران و عشاير كشور به وجود دام وابسته است و كاهش تعداد دام ، منجر به
بروز اخلال در زندگي اين قشر از مردم مي گردد. به منظور كاهش فشار دام بر مراتع و ايجاد تعادل ميان ظرفيت
مراتع كشور و ميزان بهره برداري از آنها مي بايست با كشت گياهان علوفه اي ، بخشي از علوفه مورد نياز دام هاي
كشور تامين گردد.
طرح هاي توليد گياهان علوفه اي، علاوه بر تامين اين نياز به ايجاد اشتغال مولد در بخش كشاورزي نيز منجر مي
گردد. ضمن اينكه به طور غير مستقيم بر اشتغال در بخش دامپروري نيز تاثير گذار است. بدين منظور در طرح
حاضر ، توليد سه گونه علوفه اي ذرت ، يونجه و جو مورد بررسي قرار گرفته است.
ذرت، با دوره رشد نسبتا كوتاه و عملكرد بالا، داراي قدرت تطابق و سازش پذيري با شرايط گوناگون اقليمي مي باشد.
اين قابليت ها منجر شده است ذرت نقش مهمي در تامين مواد غذايي مورد انسان ، دام و طيور در مناطق معتدل و
نيمه گرمسيري پيدا كند.
ذرت ، در اكثر خاكهاي زراعي قابل كشت مي باشد و تنها زمين هايي كه شور يا قليايي هستند براي اين گياه مساعد
نمي باشند. در مناطقي كه نزولات جوي به حدود ۷۰۰ ميلي متر در سال برسد و پراكنش آن در طول سال تقريبا
يكنواخت باشد مي توان ذرت را به صورت ديم كشت نمود. در ساير مناطق، آبياري گياه اجتناب ناپذير خواهد بود.
جو ، از ديگر گياهان مورد استفاده در تامين علوفه است. جو از گياهان تيره غلات است كه داراي پراكنش وسيع
جغرافيايي مي باشد. جو مانند گندم در مناطق مختلف با شرايط جوي متفاوت رشد كرده و محصول به بار مي آورد.
مقاومت آن در برابر گرما بيش از گندم است. خاك هايي كه داراي مقداري شن بوده و زياد سنگين نباشد براي
كشت جو مناسب هستند . احتياج جو به آب در ابتداي دوره رشد زياد است لكن در آخر دوره رشد ، كم آبي صدمه
زيادي به اين گياه وارد نخواهد كرد.
از ساير گياهان مناسب براي كشت علوفه اي، يونجه است. يونجه ، بومي ايران بوده و پراكنش آن در كليه شرايط
اقليمي كشور مشاهده مي شود. ارزش غذايي يونجه تقريبا دو برابر شبدر و چهار برابر ذرت مي باشد. يونجه در
خاكهاي خنثي يا كمي قليايي به خوبي رشد مي كند. احتياج يونجه به آب ، بستگي به شوري خاك و حاصلخيزي
آن، درجه حرارت ، ميزان تبخير ، بافت خاك و گسترش نفوذ ريشه و شرايط بيولوژيكي گياه دارد. از مزرعه زير
كشت يونجه به مدت سه سال برداشت انجام مي پذيرد و در سال چهارم نياز به كشت مجدد وجود دارد.

طرح توجيهي زراعت گياهان علوفه اي (به مساحت ۴۰۰ هكتار)

 

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید