طرح توجيهي درمانگاه شبانه روزي باظرفيت ۱۵۰۰۰۰ بيمار در سال

طرح توجيهي درمانگاه شبانه روزي باظرفيت ۱۵۰۰۰۰ بيمار در سال

تعداد صفحات: 15

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 1085 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توجيهي درمانگاه شبانه روزي
باظرفيت ۱۵۰۰۰۰ بيمار در سال

خلاصه طرح :
موضوع طرح : احداث درمانگاه شبانه روزي
نوع خدمات وظرفيت : ارائه كليه خدمات پزشكي باظرفيت متوسط ۱۵۰۰۰۰ بيماردرسال
تعداد شاغلين : ۳۵ نفر
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : ۵۱۴۰
سرمايه گذاري ثابت : ۴۶۰۰
سرمايه در گردش : ۳۱۰
در آمد ساليانه: ۵۲۰۰
سود ويژه : ۱۴۲۵
دوره بازگشت سرمايه : ۳۹ ماه
% نرخ باز دهي سرمايه : ۳۱
۲
مقدمه :
افزايش سطح بهداشت وسلامت شهروندان اثر مستقيمي برشاخص هاي اقتصادي جامعه
دارد چنانچه افراد جامعه قادر باشند به راحتي به فعاليت هاي اجتماعي بپردازند رشد
اقتصادي ، شتاب فزاينده اي راتجربه خواهد كرد اين امر دربيانيه ” بهداشت براي همه
تا سال ۲۰۰۰ ” سازمان جهاني بهداشت كه در اجلاس سي ام خود ، مهمترين هدف
اجتماعي دولت ها را رساندن كليه مردم به درجه اي از سلامت كه بتوانند از نظر
اقتصادي واجتماعي داراي زندگي موثري باشند ، دانست نيز منعكس شده است .
اهتمام دولت ها به بهبود سطح بهداشت همگاني علاوه بر سرمايه گذاري هاي مستقيم
دولت در بخش بهداشت ودرمان به شكل حمايت از بخش غير دولتي ودر نظر گرفتن
تسهيلات براي اين بخش نيز ا نجام مي پذيرد انجام اين حمايت ها معمولا در ارتقاي
سطح خدمات ارائه شده به بيماران اثر قابل توجهي برجاي ميگذارد .
از ديگر سو باتوجه به افزايش ظرفيت دانشگاه هاي پزشكي كشور در دهه هاي ۶۰ و ۷۰
وافزايش تهداد پزشكان جوان جوياي كار، لزوم توجه هرچه بيشتر به سرمايه گذاري
دربخش بهداشت ودر مان آشكار تر ميگردد . چراكه عليرقم نياز مبرم شهروندان به
۳
خدمات بهداشتي

طرح توجيهي درمانگاه شبانه روزي
باظرفيت ۱۵۰۰۰۰ بيمار در سال

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید