طرح توجيهي توليد نشاسته از گندم باظرفيت ۶۰۰ تن در سال

طرح توجيهي توليد نشاسته از گندم باظرفيت ۶۰۰ تن در سال

تعداد صفحات: 15

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 153 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توجيهي توليد نشاسته از گندم
باظرفيت ۶۰۰ تن در سال

خلاصه طرح :
موضوع طرح : توليد نشاسته از گندم
نوع توليدات وظرفيت : نشاسته ۶۰۰ تن در سال
تعداد شاغلين : ۲۰ نفر
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : ۱۳۸۶۳
سرمايه گذاري ثابت : ۱۱۵۳۰
سرمايه در گردش : ۱۹۳۱
در آمد ساليانه: ۱۷۰۰۰
سود ويژه : ۳۸۵۹
دوره بازگشت سرمايه : ۳ سال
%۳۳/ نرخ باز دهي سرمايه : ۵
۲
مقدمه :
نشاسته تركيبي است از كربوهيدراتها كه داراي رنگ سفيد و طعم و بوي بخصوص خود
بوده و بر حسب منبع تهيه شكل ميكروسكوپي و اندازه مشخص دارد و فرمول عمومي
متجاوز از ۱۰۰۰ بوده ، نشاسته n است كه در اين فرمول مقدار (C9H10O5)n آن
بوسيله اسيد يا آنزيمها هيدروليز و تبديل به گلوكز ميشود.
نشاسته بصورت پودر و يا گرانول تهيه مي گردد . نشاسته بوسيله محلول يد رنگ از
بين مي رود و پس از سرد شدن به رنگ آبي بر مي گردد . نشاسته در آب سرد و
حلالهاي آبي حل مي شود . اكثر دانه هاي نشاسته گندم گرد و داراي اندازه هاي
متفاوتند . حداكثر اندازه دانه ۴۵ ميكرون مي باشد و دانه هاي بزرگ اغلب بيضي
شكلند.
-۱ سرمايه گذاري ثابت طرح :
-۱-۱ زمين محل اجراي طرح :
۳
متراژ زمين قيمت واحد (ريال ) قيمت كل ( ميليون ريال )
۹۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰
-۲-۱ محوطه سازي :
رديف شرح مساحت
(مترمربع)
هزينه واحد
( ريال )
هزينه كل
(ميليون ريال)
۱ خاكبرداري و تسطيح ۳۰ ۱۰۰۰۰ ۳۰۰۰
۲ حصار كشي ۱۵۰ ۲۵۰۰۰۰ ۶۰۰
۳ فضاي سبز ، خيابان كشي ۹ ۲۰۰۰۰ ۴۵۰
جمع ۱۸۹
-۱-۳ ساختمانها :
رديف شرح مساحت زيربنا
(مترمربع)
هزينه واحد هزينه كل
(ميليون ريال )
۱ سالن توليد ۵۲۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۶۵۰
۲ انبارها ۴۴۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۵۵۰
۳ ساختمان اداري و
سرويس ها
۵۵ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۵۰
۴ نمازخانه ۳۳ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۳۰
۵ آزمايشگاه ۱۸ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۵
۶ نگهبان وسرايدار ۲۲ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۲۰
گرم خانه ۱۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۰
جمع ۱۱۹۸
۱۳۸۷= ۱۱۹۸ + ساختمان ومحوطه سازي = ۱۸۹
۴
۱-۴ : تاسيسات و تجهيزات :

طرح توجيهي توليد نشاسته از گندم
باظرفيت ۶۰۰ تن در سال

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید