طرح توجيهي توليد مربا ، شربت ، شور ، ترشي و حلوا

طرح توجيهي توليد مربا ، شربت ، شور ، ترشي و حلوا

تعداد صفحات: 16

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 165 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توجيهي توليد مربا ، شربت ، شور ، ترشي و
حلوا

خلاصه طرح :
موضوع طرح : طرح توليد مربا، شربت ، ترشي ، شور ، حلوا
نوع توليدات وظرفيت : مربا، شربت ، ترشي ، شور ، حلوا
تعداد شاغلين : ۲۷ نفر
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
۳۶۸۵/ سرمايه گذاري كل طرح : ۵
۲۶۸۲/ سرمايه گذاري ثابت : ۵
سرمايه در گردش : ۷۴۵
در آمد ساليانه: ۷۰۰۰
سود ويژه : ۹۷۲
۲ ساله / دوره بازگشت سرمايه : ۷
%۳۶/ نرخ باز دهي سرمايه : ۲
۲
مقدمه :
مين غذاي مورد نياز Ĥ يكي از دغدغه هاي اساسي انسان از عصر حجر تا عصر حاضر ت
خود بوده است كه در اعصار مختلف به گونه هاي مختلف به منصه ظهور رسيده است
انسان اوليه به دليل عدم دسترسي به تكنولوژي در تهيه و توليد مواد غذايي سبد
غذايي محدود خود را به سختي تهيه مي كرده. در عصر حاضر عليرغم وجود تكنولوژي
توليد و بهره وري بالا رشد جمعيت و تنوع طلبي انسان در مصرف مواد غذايي مختلف
، همچنان دغدغه هاي تامين مواد غذايي را همانند دوران انسانهاي اوليه ( اما در شكل
مدرن ) به قوت خود باقي گذاشته است. بطوريكه بعضي از عالمان علم اقتصاد بحران
غذا را بعنوان يكي از مهمترين مشكلات آينده بشر تصور مي كنند در اين ميان رابرت
توماس مالتوس از معروفترين اقتصاد دانان بدبين معتقد است جمعيت بشر بصورت
تصاعد هندسي رشد مي كنند ولي رشد توليد مواد غذايي بدليل وجود محدوديتهايي
۳
مانند آب و زمين و … بصورت تصاعد حسابي است. بنابراين در آينده رشد جمعيت از
رشد توليد غذايي پيشي گرفته و قحطي و گرسنگي سراسر جهان را فرا ميگيرد .
لذا در اين زمان توليد توليد مواد غذايي بسته بندي شده كه مدت نگهداري آنها زياد
است ضروري به نظر ميرسد از طرفي در كشور ما ايران كه با كمبود صنايع تبديلي
محصولات باغي روبرو هستيم لزوم ايجاد صنايع تبديلي جهت جلوگيري از ضايعات بيش
از اندازه محصولات باغي بيشتر احساس ميشود. در اين راستا شركت تعاوني قصد دارد
جهت رسيدن به اين مقصود و همچنين ايجاد اشتغال ضمن به حركت در آوردن چرخ
كوچكي از چرخهاي اقتصاد كشور با راه اندازي خط توليد شربت خود نيز به سود
اقتصادي مناسب دست يابد.
و اين امر ممكن نيست جز با توكل به خداوند متعال ، كوشش و همكاري اعضاي شركت
و كمك مسئولين.
انشاء ا…
۴
-۱ سرمايه

طرح توجيهي توليد مربا ، شربت ، شور ، ترشي و
حلوا

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید