طرح توجيهي توليد غذاي كودك ظرفيت توليد : ۵۰۰ تن

طرح توجيهي توليد غذاي كودك ظرفيت توليد : ۵۰۰ تن

تعداد صفحات: 17

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 137 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توجيهي توليد غذاي كودك
ظرفيت توليد : ۵۰۰ تن

خلاصه طرح :
موضوع طرح : توليد غذاي كودك
نوع توليدات وظرفيت : غذاي كودك
تعداد شاغلين : ۱۹ نفر
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : ۸۶۷۰
سرمايه گذاري ثابت : ۳۴۰۰
سرمايه در گردش : ۴۳۵۰
در آمد ساليانه: ۳۱۰۰۰
سود ويژه : ۸۱۷
دوره بازگشت سرمايه : ۵۰ ماه
% نرخ باز دهي سرمايه : ۲۴
۲
مقدمه :
مراقبت از كودكان در جوامع نخستين ، شباهتهايي با زندگي امروزه داشت . برخي
قبايل ، كودك را نه به خاطر خويش ، بلكه بخاطر آينده اش ارج مي نهادند . در اين
جوامع ، انسانها براي تغذيه و دوري جستن از خطر ها ، در برابر حيوانات دست به تلاش
مي زدند ، اما آنها كه ضعيف تر بودند ، از ميان مي رفتند . نوزادان غير طبيعي و بيمار
نيز اغلب طرد مي شدند و در ميان بعضي قبايل ، حتي به دست والدين به كام مرگ
فرستاده مي شدند . اگر كودكي بيمار به تصادف از مراقبت مادري بهره مي برد ،
زنده مي ماند . در عصر حاضر كه قرن كودك ناميده شده ، به تلاشهاي كار شناسان
مسايل كودكان در تمام زمينه ها از جمله مسايل تغذيه انان افزوده شده است . در
سالهاي اخير شواهد بسيار نشان مي دهد كه رشد عقلي و هوشي انسان ، با كميت و
كيفيت تغذيه اش ، در زمان قبل و بعد از تولد ، پيوند كامل دارد . پژوهشهايي كه در
اين زمينه صورت گرفته باز گو كننده اين حقيقت است كه تغذيه كافي و كامل براي
۳
رشد طبيعي مغز ، هم در اغاز تشكيل جنين و هم در طي نخستين ماه زندگي او ، يعني
زماني كه مغز كامل مي شود ، امري حياتي است .
همچنين در پژوهشهاي ديگر روشن شده است كه بهره هوشي كودكان مبتلا به سوء
تغذيه و كم غذايي شديد، از بهره هوشي كودكان هم وطن خويش كه از تغذيه نسبتا
بهتري برخوردارند ،به شكل چشم گيري پايين تر است ،در كشورهاي توسعه يافته ،مادر
با تولد نوزاد ،از امتيازهاي شايسته اي چون پاداش ،تشويق، تامين اجتماعي و انواع
حمايتهاي دولتي مي گيرد.اما بزگترين كمكهاي دولت به اين گونه مادران ،تهيه انواع
غذاهاي مناسب براي كودكان است.نكته اشكار اين است كه تغذيه، در مرحله حساس
اوليه زندگي و رشد كودك تاثير و اهميتي اساسي دارد.
در اينجا است كه به ويژه ارزش مواد غذايي ، ميزان نياز بدن به انواع مواد غذايي ،
انواع رژيمهاي غذايي مناسب براي كودكان در مراحل مختلف رشد ، بهداشت غذا ،
عادت هاي غذايي درست و دستور تهيه بعضي از انواع غذاها ضرورت خود را بيشتر

طرح توجيهي توليد غذاي كودك
ظرفيت توليد : ۵۰۰ تن

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید