طرح توجيهي توليد صنايع دستی

طرح توجيهي توليد صنايع دستی

تعداد صفحات: 15

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی: -

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 123 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

توجيهي توليد صنايع دستي تكميلي و تلفيقي (تابلوهاي ديواركوب سراميكي، شيشه اي و چوبي)

شرح سرمايه گذاري: الف: سرمايه ثابت
۱- زمين ۲۰۰ متر مربع به ارزش ۰۰۰/۳۰۰ هزار ريال
۲- ساختمان ۱۲۰ متر مربع به ارزش ۰۰۰/۱۸۰ هزار ريال
۳- محوطه سازي ۸۰ متر مربع به ارزش ۶۰۰/۱۰۸ هزار ريال
۴- تأسيسات . . . . . . . ۰۰۰/۲۴ هزار ريال
۵- ماشين آلات و تجهيزات توليد (ارقام به هزار ريال)
رديف شرح تعداد واحد هزينه واحد هزينه كل
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳ دستگاه برش ليزري
دستگاه پنج كاره
اره فلكه
فارسي بر
گندگي
برش فابريانو
لبه چسبان p.v.c
فرز
برش پروفيل
پيل كوب
سندپلاست
ابزار زن سندپلاست
سندبلاست ۱
۱
۱
۴
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱ دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه ۰۰۰/۳۰۰
۰۰۰/۱۰
۰۰۰/۹
۵۰۰/۳
۰۰۰/۸
۰۰۰/۱۲
۰۰۰/۵۰
۰۰۰/۶۰
۵۰۰/۳
۰۰۰/۱۲
۰۰۰/۳۰
۰۰۰/۱۰
۰۰۰/۳۰ ۰۰۰/۳۰۰
۰۰۰/۱۰
۰۰۰/۹
۰۰۰/۱۴
۰۰۰/۸
۰۰۰/۱۲
۰۰۰/۵۰
۰۰۰/۶۰
۵۰۰/۳
۰۰۰/۱۲
۰۰۰/۳۰
۰۰۰/۱۰
۰۰۰/۳۰
جمــع ۵۰۰/۵۴۸

۶- وسايط نقليه (ارقام به هزار ريال)
رديف شــرح مبـلغ
۱
۲ وانت پيكان
وانت مزدا ۰۰۰/۵۶
۰۰۰/۱۱۰
جمــع ۰۰۰/۱۶۶

۷- اثاثيه و لوازم اداري (ارقام به هزار ريال)
رديف شــرح مبـلغ
۱
۲
۳
۴ كامپيوتر دو سري كامل
ميز، صندلي و لوازم جانبي
گاوصندوق ۲ عدد
كولر و غيره ۰۰۰/۲۲
۵۰۰/۱
۰۰۰/۱۲
۰۰۰/۱۰
جمــع ۵۰۰/۴۵
ب: هزينه هاي ساليانه طرح
۱- مواد اوليه (ارقام به هزار ريال)
رديف شــرح مقدار واحد هزينه واحد هزينه كل
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱ چوب خام
چسب چوب و غيره
پلي استر، سيلر و كيلر
رنگ، جوهر، لاك
فيبر
پارچه
سراميك
ميخ، سلفون، بست، شوميز
تينر و بنزين
شيشه
مفتول فلزي ۰۰۰/۷۰

در اندازه هاي مختلف
۳ ميل الي ۶ ميل متر

ليتر
ليتر
ورق
متر مربع
قطعه

ليتر
مترمربع
كيلوگرم ۹۰۰/۲

۲۵
۳۰
۵/۴۷
۶
۵/۱۵
۲۳
۱۰ ۳۰۰/۲۰۰
۰۰۰/۱۰
۵۰۰/۴۰
۰۰۰/۷
۰۰۰/۳۰
۵۰۰/۷
۰۰۰/۴۸۰
۰۰۰/۸۰
۰۰۰/۶۰
۰۰۰/۵۰
۷۰۰/۴۹
جمــع كل ۰۰۰/۰۱۵/۱

۲- نيروي انساني (ارقام به هزار ريال)

رديف
شــرح
تعداد حقوق ماهيانه حقوق ساليانه
توليدي غير توليدي
۱
۲
۳
۴ مدير توليد
سرپرست فني (رنگ كار و نجار)
كارگر نيمه ماهر
راننده ۱ نفر
۲ نفر
۷ نفر
۱ نفر ۵۰۰/۳
۵۰۰/۲
۸۰۰/۱
۸۰۰/۱ ۰۰۰/۴۹
۰۰۰/۷۰
۴۰۰/۱۷۶
۲۰۰/۲۵
جمــع ۱۱ ۴۰۰/۲۹۵ ۲۰۰/۲۵

۳- هزينه انرژي و سوخت (ارقام به هزار ريال)
رديف شــرح مصرف ساليانه واحد نرخ مبلغ
۱
۲
۳
۴
۵ برق سه فاز
تلفن
آب و فاضلاب
گاز شهري
سوخت مصرفي kw 500/2
۰۰۰/۱
۰۰۰/۱
۸۰۰
۸۰۰/۴
جمــع ۱۰۰/۱۰
۵- هزينه تعمير و نگهداري (ارقام به هزار ريال)
رديف شــرح ارزش دارايي درصد تعمير هزينه تعمير
۱
۲
۳
۴
۵ ساختمان و محوطه سازي
تأسيسات
ماشين آلات و تجهيزات
اداري رفاهي
وسيله نقليه ۶۰۰/۲۸۸
۰۰۰/۲۴
۵۰۰/۵۴۸
۵۰۰/۴۵
۰۰۰/۱۶۶ ۲
۱۰
۵
۱۰
۱۰ ۷۷۲/۵
۴۰۰/۲
۴۲۵/۲۷
۵۵۰/۴
۶۰۰/۱۶
جمــع ۷۴۷/۵۶

۶- هزينه استهلاك (ارقام به هزار ريال)
رديف شــرح ارزش دارايي استهلاك سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم
نرخ روش
۱
۲
۳
۴
۵ ساختمان و محوطه سازي
تأسيسات
ماشين آلات و تجهيزات
اداري و رفاهي
وسيله نقليه ۶۰۰/۲۸۸
۰۰۰/۲۴
۵۰۰/۵۴۸
۵۰۰/۴۵
۰۰۰/۱۶۶ ۲۰
۱۰
۱۰
۵
۳۰% مستقيم
مستقيم
مستقيم
مستقيم
نزولي ۷۲۰/۵۷
۴۰۰/۲
۸۵۰/۵۴
۲۷۵/۲
۸۰۰/۴۹ ۷۲۰/۵۷
۴۰۰/۲
۸۵۰/۵۴
۲۷۵/۲
۸۶۰/۳۴ ۷۲۰/۵۷
۴۰۰/۲
۸۵۰/۵۴
۲۷۵/۲
۴۰۲/۲۴ ۷۲۰/۵۷
۴۰۰/۲
۸۵۰/۵۴
۲۷۵/۲
۰۸۱/۱۷ ۷۲۰/۵۷
۴۰۰/۲
۸۵۰/۵۴
۲۷۵/۲
۹۵۷/۱۱
جمــع ۶۰۰/۰۷۲/۱ ۰۴۵/۱۶۷ ۱۰۵/۱۵۲ ۶۴۷/۱۴۱ ۳۲۶/۱۳۴ ۲۰۲/۱۲۹
۷- هزينه بيمه
هزينه بيمه سرمايه ثابت طرح معادل ۵ % سرمايه گذاري ثابت طرح معادل ۶۳۰/۶۸ هزار ريال مي باشد.

 

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید