طرح توجيهي توليد سنگهاي قیمتی و نیمه قیمتی فيروزه تراشي

طرح توجيهي توليد سنگهاي قیمتی و نیمه قیمتی فيروزه تراشي

تعداد صفحات: 13

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 142 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

طرح توجيهي توليد سنگهاي قیمتی و نیمه قیمتی فيروزه تراشي

گردش نقدينگي سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي در جهان سالانه بالغ بر ۶۰۰ ميليارد دلار مي باشد و در اين ميان بخش عمده اي از آن سهم اشغالگر قدس است.
اسرائيل عليرغم وسعت كم و نداشتن منابع سنگ هاي قيمتي با ارزش از نظر تجارت جهاني نقش عمده اي را ايفا مي نمايد و اين امر صرفاً با فعاليت اين كشور بر روي فرآوري سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي محقق گشته است.
فرآوري صحيح و به روش هاي مكانيزه و جديد بر روي اينگونه سنگ هاي باعث ارزش افزوده بسياري مي گردد و علاوه بر آن مي تواند نقش اساسي در ايجاد اشتغال نيز ايفا نمايد.
نرخ سرمايه گذاري سرانه اشتغال در اين بخش بسيار كمتر از بخش هاي ديگر صنعتي و حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد آنها مي باشد و از سوي ديگر در فضاي براي ايجاد اشتغال ۴ تا ۵ متر مربع براي هر نفر مي باشد.
همه ساله مقادير متنابهي ارز جهت خريد سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي به صورت تراش خورده از كشور خارج مي گردد و سنگ هاي مذكور از طرق مختلف كه اغلب قانوني نيستند وارد كشور مي شوند.
كشور ايران از ديرباز در امر سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي فعال بوده و بخصوص در تراش اينگونه سنگها فعاليت نموده است ليكن به مرور زمان نقش اين بخش در اقتصاد كمرنگ شده بگونه ايكه در حال حاضر نقش ناچيزي را دارا مي باشد.
تنها تراش متداول در كشور در حال حاضر تراش معمولي معروف به دامله (Cabochon) است كه آنهم نه تنها ارزش افزوده زيادي را به دنبال ندارد بلكه در نابساماني شديد بسر مي برد و تنها گاهاً افرادي در تراش صفحه اي Faceted فعال مي شوند. كه آنهم در سطح كشور انگشت شمار بوده و اغلب توليدات آنها داراي اشكالاتي مي باشد. كه از ارزش اقتصادي آن مي كاهد و از نظر حجم نيز بسيار محدود است لذا پروژه اخير با انگيزه ايجاد يك واحد تراش سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي به روشهاي روز و پيشرفته دنيا به عنوان نمونه پيشنهاد گرديده است. اميد است با همكاريهاي مسئولين و ايجاد اين واحد راهي گشوده شود كه در آينده بتواند نقش اساسي سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي را در اقتصاد، اشتغال، توليد ناخالص ملي و … نشان دهد.
موضوع فعاليت طرح: تراش فيروزه
مدير عامل طرح:
محل فعاليت: مشهد
اشتغال طرح: ۸ نفر
كل سرمايه گذاري طرح: ۹۵۰/۱۲۳/۱ هزار ريال
سرمايه ثابت: ۰۰۰/۳۷۷ هزار ريال
سرمايه در گردش: ۹۵۰/۷۴۶ هزار ريال
تسهيلات پيشنهادي: ۰۰۰/۵۰۰ هزار ريال
نقطه سر به سر: ۴ %
دوره برگشت سرمايه: ۳ ماه

سرمايه گذاري طرح
الف) سرمايه ثابت طرح

۱- ماشين آلات (ارقام به هزار ريال)

رديف شرح تعداد واحد هزينه واحد هزينه كل
۱- الكتروموتور ۳۰۰۰ دور با كليه لوازم جانبي ۲ دستگاه ۰۰۰/۱ ۰۰۰/۲
۲- الكتروموتور ۱۵۰۰ دور با كليه لوازم جانبي ۱۰ دستگاه ۰۰۰/۱ ۰۰۰/۱۰
۳- كامپيوتر با كليه لوازم جانبي ۲ دستگاه ۰۰۰/۱۰ ۰۰۰/۲۰
جمع ۰۰۰/۳۲

۲- لوازم اداري و ايمني (ارقام به هزار ريال)

رديف شرح هزار
۱ لوازم اداري شامل كمد، فايل، ميز، صندلي و غيره ۰۰۰/۱۵
جمع ۰۰۰/۱۵

ب) هزينه هاي ساليانه طرح

۳- مواد اوليه (ارقام هزار به ريال)
نوع هزينه شرع هزينه جمع مواد اوليه ۵ نفر در سال
مواد اوليه با توجه به تنوع محصول فيروزه شجري و سبز و آبي (به ازاي ۱۰ كيلوگرم سنگ خام ۱ كيلوگرم فيروزة تيزبري (فيروزة جدا شده از سنگ) و به ازاي ۱ كيلوگرم فيروزه جدا شده از سنگ مقدار ۳۰۰ گرم فيروزة آماده عرضه به بازار توليد مي شود و يك كارگر در روز ۸ ساعت كاري مقدار ۳۰۰ گرم فيروزه آماده عرضه به بازار توليد مي نمايد.) قيمت پايه هر كيلو ۰۰۰/۸۰ ريال هشتاد هزار ريال كه با ۲۵% افزايش در مزايده قيمت تمام شده هر كيلو ۰۰۰/۱۰۰ ريال و يا
« فيروزة عجمي»
بصورت سنگ ريزه با ابعاد تقريبي لوبيا (كمي ريزتر و كمي بزرگتر) نياز به تيزبري با موتور ۳۰۰۰ دور را ندارد و بلافاصله جهت تراش به كارگر تراشنده سپرده مي شود و به ازاي هر ۱ كيلوگرم اين نوع فيروزه حدود ۳۰۰ گرم فيروزه آماده عرضه به بازار توسط ۱ كارگر در ۸ ساعت كاري توليد مي شود.
قيمت پايه به ازاي هر كيلوگرم سنگ خام يك ميليون ريال و در مزايده تا ۲۵% قابل رشد مي باشد% يعني هر كيلوگرم قيمت تمام شده ۰۰۰/۲۵۰/۱ ريال بدون احتساب جمعه ها و روزهاي تعطيل ۲۵ روز كاري در ماه
۰۰۰/۱۲۵
۲۵۰/۱۵۶
قابل ذكر است محصولات فوق فقط يك مورد آن جهت آماده سازي محاسبه مي شود لذا جهت بدست آوردن رقم منطقي ميانگين آنها جمع هزينة مواد خام اوليه سالانه مي باشد.
لذا جمع مواد اوليه خام مصرفي در سال
(۵۰۰/۶۸۷/۱= ۱۲* ۲÷۱۵۶۲۵۰ + ۱۲۵۰۰۰)
۵۰۰/۶۸۷/۱
۴- وسيله نقليه (ارقام به هزار ريال)
رديف شرح تعداد هزينه
۱ وانت جهت حمل و نقل يكدستگاه ۰۰۰/۱۱۰
جمع ۰۰۰/۱۱۰

۵- نيروي انساني (ارقام به هزار ريال)
رديف شرح تعداد حقوق ماهيانه جمع حقوق توليدي جمع حقوق غير توليدي
۱ سرپرست كارگاه ۱ نفر ۳۰۰۰ ۰۰۰/۳۶
۲ كارگر ماهر ۵ نفر ۲۵۰۰ ۰۰۰/۱۵۰
۳ كارمند اداري و مالي ۱ نفر ۲۰۰۰ ۰۰۰/۲۴
۴ راننده ۱ نفر ۲۰۰۰ ۰۰۰/۲۴
جمع ۵۰۰/۹ ۰۰۰/۱۸۶ ۰۰۰/۴۸

طرح توجيهي توليد سنگهاي قیمتی و نیمه قیمتی فيروزه تراشي

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید