طرح توجيهي توليد رشته آشي و پلويي

طرح توجيهي توليد رشته آشي و پلويي

تعداد صفحات: 15

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 180 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توجيهي توليد رشته آشي و پلويي

خلاصه طرح:
موضوع طرح: توليد رشته آشي و پلويي
دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت صنايع و معادن
ظرفيت اسمي توليدات: ۳۶۰ تن
نوع توليدات: توليد رشته آشي و پلويي
تعداد شاغلين: ۸ نفر
۱۴۷۴ ميليون ريال / سرمايه گذاري كل طرح: ۶۶
۱۳۴۴ ميليون ريال / سرمايه گذاري ثابت: ۵۳
۱۳۰ ميليون ريال / سرمايه در گردش: ۱۴
درآمد ساليانه: ۱۶۲۰ ميليون ريال
۲۶۹ ميليون ريال / سود ويژه: ۹۵
۴ سال / دوره بازگشت سرمايه: ۸
۲۰ درصد / نرخ بازدهي سرمايه: % ۷
مشخصات سرمايه گذاري طرح:
۲
مقدمه
با توجه به ورود تكنولوژيهاي جديد و بهمره آن فرهنگ مرتبط با آن در اقشار مختلف جامعه غذاهاي
متنوعي در بين افراد رايج شده است و نوع مواد مصرفي با در نظر گرفتن دو فاكتور اساسي يعني
مطلوبيت فرهنگي و امكانات اقتصادي را در برنامه غذايي خود گنجانده اند. در اين ميان يكي از انواع
غذاهايي كه با توجه به معيارهاي مورد اشاره در خور توجه واقع شده است انواع رشته هاي آشي و پلويي
مي باشد كه گذشته از ظاهر مطلوب و تطابق با تحولات فرهنگي از جنبه اقتصادي نيز مقرون به صرفه
است.
ماده اوليه اين رشته ها ، گندم مي باشد كه خوراك اصلي و دائمي ما را تشكيل مي دهد و اين در
شرايطي است كه تعدادي از استانهاي كشور ، رشته مورد نياز خود را از ساير استانها تامين مي كنند.لذا
اين امر لزوم تشكيل چنين كارخانجاتي را در مناطقي از كشور كه مصرف بيشتري دارند را نشان مي دهد.
روش توليد :
ابتدا آرد را به صورت خمير درآورده كه اين عمل در دستگاه خميركن انجام مي گيرد. سپس خمير
ساخته شده وارد دستگاه خمير پهن كن مي شود ، سپس خمير پهن شده برش داده مي شود و بعد از
آن وارد اطاق خشك كن مي شود تا عمل خشك كردن انجام بگيرد . سپس محصول آماده شده بسته
بندي شده و آماده عرضه به بازار خواهد بود.
با توجه به مصرف بالاي انواع رشته هاي خوراكي در ايران ، توجيه اقتصادي اجراي اين طرح مناسب بوده
ضمن اينكه با اجراي اين طرح ، مي توان بستر مناسبي را براي اشغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر فراهم
آورد كه با توجه به ماهيت صنايع غذايي بانوان مي توانند سهم بسزايي در آن داشته باشند.
۳
۰/۰۰۰۰۰۱
قيمت واحد قيمت كل
(ريال) (ميليون ريال)
۲۰۰ ۱۰۰۰۰۰
۰/۰۰۰۰۰۱
مساحت هزينه واحد هزينه كل
(متر مربع) (ريال) (ميليون ريال)
۱ خاكبرداري ۲۷ ۵۰۰۰۰ ۵۳۰
۲ ديوار كشي ۵۰ ۵۰۰۰۰۰ ۱۰۰
۳ فضاي سبز ، خيابان كشي ۳۰ ۲۰۰۰۰۰ ۱۵۰
۱۰۷ – –
۰/۰۰۰۰۰۱
مساحت زير بنا هزينه واحد هزينه كل
(متر مربع) (ريال) (ميليون ريال)
۱ سالن توليد ۲۴۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰
سالن خشك كن ۹۶ ۱۲۰۰۰۰۰ ۸۰
۲ ساختمان اداري و سرويس ها ۶۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۵۰
۳ انبار مواد اوليه ۸۸ ۱۱۰۰۰۰۰ ۸۰

طرح توجيهي توليد رشته آشي و پلويي

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید