طرح توجيهي بسته بندي مواد غذايي ۱۲۰۰ تن

طرح توجيهي بسته بندي مواد غذايي ۱۲۰۰ تن

تعداد صفحات: 15

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 151 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توجيهي بسته بندي مواد غذايي ۱۲۰۰ تن

خلاصه طرح:
موضوع طرح:
دستگاه صادره كننده مجوز:
ظرفيت اسمي توليدات: ۱۲۰۰ تن
نوع توليدات: آرد گندم، برنج و نخودچي و ادويه جات بسته بندي شده
تعداد شاغلين: ۱۶ نفر
سرمايه گذاري كل طرح: ۳۵۳۵٫۶۳ ميليون ريال
سرمايه گذاري ثابت: ۲۰۳۹٫۰۳ ميليون ريال
سرمايه در گردش: ۱۴۹۶٫۶۱ ميليون ريال
درآمد ساليانه: ۱۲۱۷۰٫۰۰ ميليون ريال
سود ويژه: ۱۵۴۰٫۱۲ ميليون ريال
دوره بازگشت سرمايه: ۱٫۳ سال
نرخ بازدهي سرمايه: % ۷۸٫۴ درصد
مشخصات سرمايه گذاري طرح:
توليد و بسته بندي مواد غذايي
وزارت صنايع و معادن
۲
مقدمه:
بسته بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد نظر كارشناسان علم بازاريابي قرار
گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندي ضمن اينكه قابليت نگهداري بهتري را به كالا
ميبخشد در كسب سهم بالاتري از بازار براي كالاي مورد نظر نيز مؤثر است.
نظريه پردازان بازاريابي ، دو نقش مهم براي بسته بندي متصور هستند كه عبارتند از نقش
چنانكه از واژه به كار گرفته شده براي اين نقش ها نيز برميايد . Promotive و نقش Protective
نقش نخست به وجه نگهداري و دوام حاصل از بسته بندي و نقش دوم به جنبه آگاهي دهنده و
پيش برنده بسته بندي اشاره دارد.
از ديگر سو توجه ناكافي به موازين بسته بندي بهداشتي موجب گشته است كه محصولات
مختلف غذايي كشور عليرغم دارا بودن كيفيت بسيار خوب در بدو توليد به دليل پيدايش پاره اي
آلودگيهاي ثانويه و يا عرضه در اندازه ها و اشكالي خارج از استاندارد يا پسند بازار هدف نتوانند به
بازارهاي جهاني راه يافته و مسير را براي افزايش سطح توليد داخلي هموار نمايند. بديهي است با
اجراي طرح هاي فرآوري و بسته بندي بهداشتي ، محصولات غذايي توليدي كشور ، قابليت رقابت با
محصولات مشابه خارجي را در بازارهاي جهاني خواهند داشت.
همچنين با توجه به بازار تقاضاي مطلوب داخلي براي انواع ادويه جات ، حبوبات و ساير محصولات
غذايي گرانول يا پودري ، لزوم توجه بيشتر به بسته بندي اين مواد به منظور افزايش سهولت
دسترسي ( عرضه ) و نگهداري مشخصتر ميشود. ضمن اينكه پرداختن به اين موضوع داراي توجيه
مناسب اقتصادي بوده و با اجراي اين طرح ، ميتوان بستر مناسبي را براي اشتغال نيروهاي ماهر و
نيمه ماهر فراهم آورد.
۳

طرح توجيهي بسته بندي مواد غذايي ۱۲۰۰ تن

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید