طرح توجيهي بسته بندي مواد غذايي به ظرفيت ۲۰۷۵ تن

طرح توجيهي بسته بندي مواد غذايي به ظرفيت ۲۰۷۵ تن

تعداد صفحات: 15

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 183 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توجيهي بسته بندي مواد غذايي
به ظرفيت ۲۰۷۵ تن بسته بندي مواد غذايي
پودر و گرانول در سال

خلاصه طرح:
موضوع طرح:
دستگاه صادره كننده مجوز:
ظرفيت اسمي توليدات: ۲۰۰۰ تن
نوع توليدات: حبوبات، آرد و ادويه جات بسته بندي شده
تعداد شاغلين: ۱۸ نفر
سرمايه گذاري كل طرح: ۴۷۶۳٫۷۶ ميليون ريال
سرمايه گذاري ثابت: ۲۳۲۹٫۳۵ ميليون ريال
سرمايه در گردش: ۲۴۳۴٫۴۱ ميليون ريال
درآمد ساليانه: ۱۸۱۷۲٫۰۰ ميليون ريال
سود ويژه: ۱۴۴۵٫۹۱ ميليون ريال
دوره بازگشت سرمايه: ۱٫۶ سال
نرخ بازدهي سرمايه: % ۶۴٫۱ درصد
مشخصات سرمايه گذاري طرح:
بسته بندي مواد غذايي
وزارت صنايع و معادن
۲
مقدمه:
بسته بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد نظر كارشناسان علم بازاريابي قرار
گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندي ضمن اينكه قابليت نگهداري بهتري را به كالا
ميبخشد در كسب سهم بالاتري از بازار براي كالاي مورد نظر نيز مؤثر است.
نظريه پردازان بازاريابي ، دو نقش مهم براي بسته بندي متصور هستند كه عبارتند از نقش
چنانكه از واژه به كار گرفته شده براي اين نقش ها نيز . Promotive و نقش Protective
برميايد نقش نخست به وجه نگهداري و دوام حاصل از بسته بندي و نقش دوم به جنبه آگاهي
دهنده و پيش برنده بسته بندي اشاره دارد.
از ديگر سو توجه ناكافي به موازين بسته بندي بهداشتي موجب گشته است كه محصولات
مختلف غذايي كشور عليرغم دارا بودن كيفيت بسيار خوب در بدو توليد به دليل پيدايش پاره اي
آلودگيهاي ثانويه و يا عرضه در اندازه ها و اشكالي خارج از استاندارد يا پسند بازار هدف نتوانند به
بازارهاي جهاني راه يافته و مسير را براي افزايش سطح توليد داخلي هموار نمايند. بديهي است با
اجراي طرح هاي فرآوري و بسته بندي بهداشتي ، محصولات غذايي توليدي كشور ، قابليت رقابت
با محصولات مشابه خارجي را در بازارهاي جهاني خواهند داشت.
همچنين با توجه به بازار تقاضاي مطلوب داخلي براي انواع ادويه جات ، حبوبات و ساير
محصولات غذايي گرانول يا پودري ، لزوم توجه بيشتر به بسته بندي اين مواد به منظور افزايش
سهولت دسترسي ( عرضه ) و نگهداري مشخصتر ميشود. ضمن اينكه پرداختن به اين موضوع داراي
توجيه مناسب اقتصادي بوده و با اجراي اين طرح ، ميتوان بستر مناسبي را براي اشتغال نيروهاي
ماهر و نيمه ماهر فراهم آورد.
۳

طرح توجيهي بسته بندي مواد غذايي
به ظرفيت ۲۰۷۵ تن بسته بندي مواد غذايي
پودر و گرانول در سال

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید