طرح توجيهي احداث كارخانه يخ

طرح توجيهي احداث كارخانه يخ

تعداد صفحات: 15

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 145 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توجيهي احداث كارخانه يخ

خلاصه طرح :
موضوع طرح : احداث كارخانه يخ
نوع توليدات وظرفيت : يخ ۵۴۰۰ تن
تعداد شاغلين : ۱۲
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : ۳۲۷۰
سرمايه گذاري ثابت : ۳۰۰۰
سرمايه در گردش : ۱۵۰
در آمد ساليانه: ۳۲۴۰
سود ويژه :
دوره بازگشت سرمايه : ماه
نرخ باز دهي سرمايه :
۲
مقدمه :
بلور يخ در زندگي بشر جايگاه ويژه اي دارد ، در اغلب منازل كارگاهها و كارخانه ها و
مراكز صنعتي و رستورانها و بيمارستانها و غيره … نياز به مصرف آن دارند ، براي
مسافرين نيز به منظور مطلوبيت مانند نوشابه و آب آشاميدني در فصول گرم سال
مصرف ويژه اي دارد، در مصارف صنعتي جهت نگهداري مواد غذايي براي كوتاه مدت
كاربرد خاص خود را دارا خواهد بود ، زيرا امكانانات ايجاد سردخانه و وسائل سرد
كننده بعلت گراني مقرون به صرفه نيستند در چنين مكانها تنها راه نگهداري مواد
غذايي در كوتاه مدت در پناه يخ خواهد نظير فروشگاههاي سيار فروش مرغ و ماهي
مواد كيسه اي حمل و نقل دار و نظاير نياز مبرم به يخ دارد بويژه مسافران كه امكانات
سرد كننده به همراه ندارند نياز شديد به يخ خواهند داشت . به همين منظور احداث
واحدهاي يخ سازي در مكانهاي مختلف كشور ضروري و اجتناب ناپذير مي باشد.
۳

طرح توجيهي احداث كارخانه يخ

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید