طرح توجيهي احداث باغ پسته (به مساحت ۲۰۰ هكتار)

طرح توجيهي احداث باغ پسته (به مساحت ۲۰۰ هكتار)

تعداد صفحات: 17

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 130 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توجيهي احداث باغ پسته
(به مساحت ۲۰۰ هكتار)

خلاصه طرح:
موضوع طرح:
دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت جهاد كشاورزي
ظرفيت اسمي توليدات: ۲۰۰ هكتار
نوع توليدات: پسته
تعداد شاغلين: ۲۶ نفر
۶۱۶۹ ميليون ريال / سرمايه گذاري كل طرح: ۹۷
۵۹۲۳ ميليون ريال / سرمايه گذاري ثابت: ۱۵
۲۴۶ ميليون ريال / سرمايه در گردش: ۸۲
۶۹۲۸ ميليون ريال / درآمد ساليانه: ۹۰
۱۲۷۸۴ ميليون ريال / درآمد ساليانه: ۰۰
۳۷۴۳ ميليون ريال / سود ويژه: ۶۳
۹۴۸۱ ميليون ريال / سود ويژه: ۶۳
۱ سال (براساس متوسط درآمد فروش ۱۰ ساله) / دوره بازگشت سرمايه: ۶
۶۳ درصد (براساس متوسط درآمد فروش ۱۰ ساله) / نرخ بازدهي سرمايه: % ۶
(براساس متوسط درآمد فروش ۱۰ ساله)
توضيح: از آنجا كه باردهي درخت پسته از سال ششم به بعد مي باشد لذا محاسبات شاخصهاي مالي براساس متوسط درآمد ۱۰
ساله فروش در زمان باردهي محصول مي باشد و بازگشت سرمايه پس دوران باردهي خواهد بود.
احداث باغ پسته ( به مساحت ۲۰۰ هكتار )
(براساس حداكثر توليد)
(براساس حداكثر توليد)
مشخصات سرمايه گذاري طرح:
(براساس متوسط درآمد فروش ۱۰ ساله)
۲

مقدمه:
منشاء ايراني داشته و در شمال شرقي كشور حوالي سرخس Pistacia vera درخت پسته معمولي(ايراني) با نام علمي
بصورت جنگلهاي انبوه ديده مي شود و نام علمي آن نيز از واژه فارسي پسته گرفته شده است.
كتيبه هاي يوناني و تواريخ مويد ايين مطلبند كه كاشت درخت پسته و استفاده از محصول آن از حدود چهار هزار سال
پيش در ايران مرسوم بوده است.
مشخصات گياه شناسي:
درخت پسته گياهي است دو پايه يعني گلهاي نر و ماده جدا از يكديگر و روي دو درخت مجزا قرار گرفته اند و تلقيح
گلهاي ماده بوسيله باد انجام مي شود. ريشه درخت پسته محوري و عمودي است و تا عمق بيش از دو متر در داخل
خاك فرو مي رود. قدرت توليد ريشه فرعي در درخت پسته خيلي ضعيف است و چنانچه انتهاي ريشه اصلي قطع شود,
قبل از توليد ريشه فرعي, درخت در اثر نرسيدن آب و مواد غذايي كافي خشك شده و از بين مي رود زيرا ريشه هاي
موئين (تارهاي كشنده) در انتهاي ريشه قرار دارند. بهمين علت اغلب سعي مي شود كه بذر پسته در محل اصلي كاشته
شود تا احتياجي به جابجائي نباشد چرا كه در تغيير محل نهال پسته, حدود ۶۰ % از نهالهاي جوان خشك مي شوند. به
دليل طويل شدن ريشه كه مي تواند به اعماق زمين فرورفته و خود را به منطقه هميشه مرطوب زمين برساند و جذب
آب نمايد, مقاومت اين درخت در برابر كم آبي و خشكي خيلي زياد است.
آب و هوا:
درخت پسته به سرماي شديد زمستان و گرماي زياد تابستان مقاوم است و از اين نظر شباهت زيادي به درخت انگور
دارد, بطوريكه پسته نيز مانند انگور سرماي ۲۰ درجه زير صفر و ۴۰ درجه بالاي صفر را بدون هيچگونه خسارت و صدمه
اي تحمل مي نمايد.
درخت پسته با زمين مرطوب سازگاري ندارد, رطوبت زياد در خاك باعث ايجاد بيماري و پوسيدگي يقه درخت مي شود
كه نهايتاُ منجر به خشك شدن درخت مي گردد.
خاك:
بهترين خاكها براي كاشت درخت پسته, خاكهاي ليموني سبك يعني خاكهاي شني – رسي مي باشد. در اراضي سبك
مصرف كود براي برداشت محصول مناسب, زياد بوده ولي در اراضي رسي سنگين كه رطوبت را به مقدار زياد و براي
مدتي طولاني در خود نگاه مي دارند, كاشت اين گياه نتيجه رضايت بخشي نمي دهد و مقدار محصول چندان قابل توجه
نخواهد بود.
درخت پسته تا اندازه اي نسب به شوري خاك بردبار است و اين بردباري, باعث گرديده كه برخي از باغداران به غلط
تصور كنند كه نمك براي ادامه حيات و رشد و نمو اين درخت لازم است تا جائيكه در بعضي از اراضي غير شور, اقدام به
افزودن نمك به خاك ويا آب آبياري, به عنوان كود مي نمايند. در حاليكه ثابت شده است كه پسته در اراضي فاقد نمك
بخوبي روييده و محصول زياد و رضايتبخشي نيز توليد مي كند.

طرح توجيهي احداث باغ پسته
(به مساحت ۲۰۰ هكتار)

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید