طرح تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی

طرح تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی

تعداد صفحات: 12

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 128 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی

توجيه اقتصادي پروژه ۲
مبلغ سرمايه اوليه ۰۰۰/۰۰۰/۴ تومان بوده است .
كه اين مبلغ را نزد بانك مي گذاريم سالانه ۱۴% سود تعلق مي گرفت در صورتيكه نسبت سود به سرمايه ما در پروژه بسيار بيشتر از مبلغ بانكي آن مي باشد .

دريافت مجوز كار ۳
هر يك از افراد بخواهند مديريت يك آموزشگاه را بر عهده بگيرند . بايد پس از تعليم ديدن گذراندن دوره هاي آموزشي مي تواند با مراجعه كردن به يكي از سازمان هاي فني حرفه اي به طور عملي و تئوري امتحان را گذراند و ديپلم مربي گري يا مديريت را بگيرد و بعد از آن مجوز را دريافت نماييد .
بيمه ۴ : ما مي توانيم با مراجعه كردن به يكي از سازمان هاي بيمه با حداقل ماهيانه مبلغي كه از هنر جويان و ديگر كساني كه وابسته به اين آموزشگاه هستند دريافت نماييم و آموزشگاه وسايل آن را به طور كامل بيمه كنيم . از قبيل بيمه آتش سوزي ـ بيمه سرقت و غيره …..

نحوه بر آورد سرمايه
موارد مبلغ
تجهيرات ۵۰۰/۱۲/۲
تبليغات ۰۰۰/۱۵
دكوراسيون ۰۰۰/۱۰۰
جمع كل ۵۰۰/۲۴۲/۲
صورت حساب آموزشگاه نقش نما براي مدت ۳ ماه
در آمد ۳ ماه مبلغ ۰۰۰/۷۱۵/۲
كسر هزينه ها
هزينه ها مبلغ
اجاره ۰۰۰/۲۲۵
آگهي ۰۰۰/۱۵
انرژي ۰۰۰/۱۲۰
حقوق ۰۰۰/۱۸۰
مواد اوليه ۰۰۰/۳۴۷
پيش بيني نشده ۰۰۰/۱۰۰
جمع كل هزينه ها ۰۰۰/۵۲۷/۱
سود ويژه ۰۰۰/۱۸۸/۱
۹۷۶/۵۲ = ۱۰۰ * سود = نسبت سود به سرمايه
سرمايه

طرح تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید