سوالات پرورش دام

سوالات پرورش دام

تعداد صفحات: 13

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 102 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

سوالات پرورش دام ۲۱۲ سوال

 

 

۱- يكي از اساسي ترين احتياجات هر فرد ……….. است.

 

۱ ) آب                      ۲ )غذا                    ۳ ) هر دو مورد                    ۴) هیچ کدام

 

۲ – موارد مهمي كه در پرورش حيوانات جهت به دست آوردن توليد مناسب بايد مورد توجه قرار گيرد چيست؟

 

 

۳ – چه كارهاي را بايد انجام داد كه ميزان شير بالا برود؟

 

 

 

۴ – حيوانات از نظر دستگاه گوارش به چند دسته تقسيم مي شود؟

 

 

۵ – دندانها در نشخوار كنندگان به چند دسته تقسيم مي شوند؟

 

۶ – تعداد دندانهاي شيري در گاو و گوسفند چند تا هستند و شامل چي هستند؟

 

۷- تعداد دندانهاي بالغ در گاو و گوسفند چند تا هستند نام ببريد؟

 

۸-غدد بزاقي شامل چه غددي است؟

۹- معده نشخوار كنندگان از چند قسمت تشكيل شده است؟

 

۱۰ – شكمبه ……..حجم كل معده را تشكيل مي دهد.

۱۱- مهم ترين غدد دستگاه گوارش كدامند؟

۱۲- معده اسب حدود  چند ليتر گنجايش دارد؟

۱۳- روده ها از ……….شروع و تا ……… ادامه دارد.

۱۴- شيردان در نشخوار كنندگان در …………….فعال تر از ساير قسمت هاي معده مي باشد.

۱۵- مغذا در دستگاه گوارش نشخوار كنندگان تحت تاثير چند نوع هزم قرار مي گيرد نام ببريد؟

 

۱۶ – مهمترين دانه ها كدامند؟

۱۷ – ازمهمترين كنجاله ها را نام ببريد؟

 

۱۸ – مواد خوراكي با منشا حيواني شامل چيست؟

۱۹ – مهمترين گياهان علوفه اي مورد استفاده در خوراك دام را نام ببريد؟

۲۰ –  كنسانتره به چه موادي گويند؟

۲۱- در كنسانتره گاوي از چه موادي اسفاده مي كنند؟

۲۲- دستگاه توليد مثل دام نر از چند غده  و اندام تشكيل شده است؟

۲۳- غدد ضميمه دستگاه تناسلي دام نر شامل چيست؟

۲۴- دستگاه توليد مثل ماده شامل چيست؟

۲۵- دو هرمون عمده اي كه در چرخه تناسلي دام ماده از اهميت بالايي بر خوردار مي باشند عبارتند از ………………و ………………..

۲۶- هرمون …………………باعث آزاد شدن تخمك از سطح تخمدان و هرمون ………….. باعث حفظ و بقاي آبستني مي گردد.

۲۷- دوره فحلي دز گاو …تا … ساعت و در گوسفند ….تا ….ساعت مي باشد

۲۸- طول دوره آبسني در گاو  به طور متوسط ………. روز و در گوسفند و بز…….روز است.

۲۹ –  بهترين راه اصلاح نژاد عملي و ارزان دامها اجراي …………………..است.

۳۰- بنابراين هر اقدامي براي اصلاح نژاد بدون توجه به قوانين ………….بدون نتيجه خواهد بود.

۳۱- بهترين زمان حمام دادن در طول روز …………………مي باشد.

۳۲-  يك ضدعفوني كننده خوب بايد چه خوصوصيتي داشت باشذ؟

 

۳۳-  يكي از مواد ضذ عفوني كننده مناسب كه در  دامداري  مورد استفاده قرار مي گيرد …………. است.

سوالات پرورش دام

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید