دانلود پروژه صنعتی ۲

دانلود پروژه صنعتی ۲

تعداد صفحات: فایل xls

نوع فایل: سایر ،

دسته بندی:

قیمت: 6500 تومان

تعداد نمایش: 181 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6500 تومان – خرید

دانلود پروژه صنعتی ۲

روش ۳ انحرافي
۸۱۵۰۰ = ۵۱۵۰ ۱۰ ۳۰۰۰۰
-۲۵۰۰ = ۸۴۰۰۰ ۸۱۵۰۰ انحراف بودجه
-۴۲۵۰ = ۸۱۵۰۰ ۵۱۵۰ ۱۵ انحراف ظرفيت
-۲۲۵۰ = ۵۱۵۰ ۵۰۰۰ ۱۵ انحراف كارايي
-۹۰۰۰ = -۲۲۵۰ -۴۲۵۰ -۲۵۰۰ انحراف ويژه سربار

دانلود پروژه صنعتی ۲

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6500 تومان – خرید

پاسخ دهید