دانلود پروژه بررسي ارتباطات درون شهري و ميزان رضايت مردم

دانلود پروژه بررسي ارتباطات درون شهري و ميزان رضايت مردم

اندازه: 13

تعداد صفحات: 16

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 130 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4000 تومان – خرید

پروژه بررسي ارتباطات درون شهري و ميزان رضايت مردم از عملكرد سازمان اتوبوسراني

مرحله اول
انتخاب موضوع : هدف از اين پروژه بررسي ارتباطات درون شهري و ميزان رضايت مردم از عملكرد سازمان اتوبوسراني مي باشد.
جامعه :سازمان اتوبوسرانی
نمونه : شهروندان ایستگاه ابوتوس
متغیر تصادفی: گروه سنی افراد مسن وجوان
نوع متغیر : کیفی اسمی
روش نمونه گیری : به صورت اعداد تصادفی ساده
روش جمع آوری داده ها : از طریق پرسشنامه کتبی
مرحله دوم
مقدمه:
براي يك فرد عادي كاملاً طبيعي است كه در مورد برخورداري از يك سازمان اتوبوسراني موفق و هماهنگ، سئوالاتي را در ذهن داشته باشد.
ما بطور كلي در چهار موضوع اصلي رفاه و آسايش شهروندان و هزينه بهره مندي از امكانات سازمان اتوبوسراني و پراكندگي مسيرهاي حمل و

نقل و مدت زمان مفيد رفت و آمد تحقيقات گسترده اي در سطح شهر انجام داده ايم.
این تحقیق اتوبوسرانی در سال ۱۳۸۴ صورت گرفته است که اين پرونده با توزيع پرسشنامه در مكانهاي مختلف شهر آغاز گشت. در اين رابطه

داده ها جمع آوري شده و مورد ارزشيابي و تجزيه و تحليل قرار گرفتند.در اين بررسي از محاسبات آماري، نمودارها و غيره استفاده شده است.

پرسشنامه
آیا افراد مسن (سالخورده ) در داخل اتوبوس از لحاظ رفاهی رضایت چندانی دارند؟
بله  خیر  متوسط  ضعیف 
۲- از لحاظ بهداشت و ظاهر داخل اتوبوس چگونه می باشد؟
عالی  خوب  متوسط  ضعیف 
۳- نوع برخورد رانندگان با مسافرین چگونه است؟
عالی  خوب  متوسط  ضعیف 
۴-در مورد فاصله زمانی رسیده اتوبوسها چه روندی را دارا می باشند؟
ساعتی  شبانه روزی 
۵- آیا مردم از نظر پراکندگی مسیرها حمل ونقل درسطح شهر رضایت کافی را دارند؟ عالی  خوب 

متوسط  ضعیف 
۶- آیا مسافرین از لحاظ روند افزایش قیمت ،بلیط رضایت کافی دارند؟
بله  خیر  متوسط  ضعیف 
۷- آیا در مورد کاهش هزینه ها مسافرین رضایت از سازمان اتوبوسرانی رادارند؟
بله  خیر  متوسط  ضعیف 
۸- روند افزایش قیمت بلیط در چند سال اخیر چگونه می باشد؟
بله  خیر  متوسط  ضعیف 

پروژه بررسي ارتباطات درون شهري و ميزان رضايت مردم از عملكرد سازمان اتوبوسراني

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید