دانلود پروژه آمار ساختمان وبرج سازي

دانلود پروژه آمار ساختمان وبرج سازي

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 154 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

دانلود پروژه آمار ساختمان وبرج سازي

۵ معرفي منطقه و ناحيه بندي آن
نحوه استقرار بناهاي شهر يكي از مهمترين مسائل ارتباطي بين انسان و محيط شهري است بناهاي شهر با فضايي كه ايجاد مي‌كنند و تناسبات و

سازمان فضايي‌شان يكي از مولفه‌هاي هويتي شهر و به تبع آن هويت فرهنگي جامعه هستند. ازآنجايي كه آگاهي از وضع موجود مي‌تواند برنامه‌ها را

در اصطلاح مسير و تقويت نكات مثبت ياري رساند، مطالعه حاضر به وضعيت موجود ساختمانهاي بلند در سطح منطقه ۹ شهر مشهد خواهد

پرداخت . ساختمانهاي بلند به دليل موقعيت سازه‌اي، اقتصادي ، فرهنگي ، زيست محيطي و تحولاتي كه در شيوه زيست و فعاليت انسان به وجود

مي‌آورند بسيار حائز اهميت بوده و در صورت عدم مكانيابي صحيح و انتخاب كاربري نامناسب و غفلت از ساير موضوعات مرتبط با حيات شهري،

مي‌توانند عامل پديد آورنده بسياري از مشكلات اجتماعي ، اقتصادي و كالبدي براي شهر باشند.
منطقه ۹ با مساحتي حدود ۳۴۶۷ هكتار ، ۵۵/۱۳ درصد از كل شهر را شامل مي‌شود. تعداد ۶۶ ساختمان بلند مرتبه در اين منطقه وجود

دارد كه از اين تعداد ۱۳ ساختمان در حال ساخت ، ۴۶ بنا كاربري مسكوني، ۳ بنا تجاري و ۳ بنا بصورت هتل و يك بنا با كاربري فرهنگي

مي‌باشد.
منطقه ۹ طبق ناحيه بندي طرح جامع به ۶ ناحيه تقسيم مي‌شود. مساحت و جمعيت هر يك از نواحي به شرح ذيل مي‌باشد .
مساحت ناحيه يك ۳/۵۳۳ هكتار و جمعيت آن ۳۰۸۲۸ مي‌باشد .
مساحت ناحيه دو ۵/۵۷۰ هكتار و جمعيت آن ۳۲۹۲۱ مي‌باشد .
مساحت ناحيه سه ۵/۳۹۹ هكتار و جمعيت آن ۴۳۸۲۴ مي‌باشد .
مساحت ناحيه چهار ۳/۸۶۰ هكتار و جمعيت آن ۲۵۳۴۸ مي‌باشد .
مساحت ناحيه پنج ۷/۶۱۷ هكتار و جمعيت آن ۳۲۵۹۵ مي‌باشد .
مساحت ناحيه شش ۴۹۱ هكتار و جمعيت آن ۲۳۰۳۸ مي‌باشد .

دانلود پروژه آمار ساختمان وبرج سازي

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید