تعريف سيستم حقوق و دستمزد

تعريف سيستم حقوق و دستمزد

تعداد صفحات: 28

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 84 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

تعريف سيستم حقوق و دستمزد

تعريف سيستم حقوق و دستمزد
تعيين حقوق و دستمزدي كه سازمان بايد به كاركنان خود بپردازد ، يكي از مهمترين جنبه هاي مديريت منابع انساني است ، زيرا اولاً سيستم پاداش كه حقوق و دستمزد جزيي از آن را تشكيل مي دهد و تاثير بسزايي در جذب و رضايت كاركنان و ايجاد انگيزه در آنان دارد و ثالثاً پرداخت به كاركنان از سنگين ترين هزينه هايي است كه هر سازمان بايد براي پيشبرد و عملي كردن اهداف خود متحمل شود.
بنابراين سيستم حقوق و دستمزدي كه با دقت طراحي شده و اجراي آن براساس سياستها و خط مشي هاي صحيح باشد ، در سلامت اقتصادي سازمان و همچنين به كارگيري درست و مؤثر نيروهاي موجود در سازمان ، نقش مهمي خواهد داشت.
حقوق و دستمزد از يك سو بايد متكي و مستند به مقررات و ضوابط قانوني باشد و از ديگر سو بايد انعطاف و دقت لازم را براي ثبت و محاسبه شرايط متنوع انجام كار دارا باشد تا در چهارچوب كامل ضوابط و مقررات حقوق و مزاياي كاركنان را به درستي و با دقت محاسبه كند و در عين حال گزارش ها و اسناد گوناگون مورد نياز مديريت و ديگر مراجع ذيصلاح را تامين نمايد.

انواع سيستم هاي پرداخت حقوق
 ثبت اطلاعات مشخصات پرسنلي ، احكام ترميم حقوق و مزايا ، كاركرد ماهانه و روزانه، اضافات و كسورات و امكان تعديل آنها.
 انجام محاسبات مربوط به كليه پرداخت ها و كسورات و تهيه سند مكانيزه به تفكيك مراكز هزينه ، واحدها ، نوع شغل و … جهت تغذيه به سيستم حسابداري مالي.
 معرفي انواع پرداختها و كسورات.
 معرفي انواع كاركردها.
 عمليات مربوط به وامهاي مختلف كاركنان.
 پرداخت مساعده براساس ضوابط شركت.
 پرداخت حقوق و مزايا به تفكيك محل كار ، واحدها ، مراكز هزينه ، شهرهاي مختلف و…
 محاسبه عيدي و پاداش سالانه و امكان صدور سند ذخيره عيدي مكانيزه به سيستم مالي.
 محاسبه ذخيره سنوات (باز خريد كاركنان) و امكان صدور سند مكانيزه به سيستم مالي.
 محاسبه تعديلات (Back pay) بصورت نامحدود.
 اعمال پرداختها در تاريخهاي تحقق يافته با درنظر گرفتن تاثيرات حاصله در سقف بيمه ، ماليات و … در ماه مربوطه.
 اعمال كليه تغييرات ناشي از تغيير در قوانين و روشهاي حقوق و دستمزد ، بدون نياز به تغيير در برنامه ها.
 توليد گزارشات استاندارد سيستم نظير گزارش بيمه ، ماليات و … .
 ارائه اطلاعات عملياتي ، تاريخچه اي و مديريتي كاركنان از طريق امكان طراحي و توليد گزارشات پيش بيني نشده.
 طراحي فرمهاي مورد نظر بطور دلخواه و چاپ آنها.
 ثبت اطلاعات عمومي شركت براي جلوگيري از عمليات داده آمايي تكراري جهت كليه كاركنان.
 داشتن پايگاه اطلاعاتي مشترك با سيستم پرسنلي جهت اعمال لحظه اي اسناد وارده در سيستم پرسنلي.
 طراحي فرمهاي ورودي اسناد حقوق جهت انطباق سيستم با فرمهاي جاري هر سازمان.
 محاسبه ماليات به سه روش ماليات سالانه ، ماليات سال تا ماه و ماليات ماهانه.
 محاسبه انواع بيمه هاي خدمات درماني ، تامين اجتماعي و بيمه هاي خصوصي.
 صدور سند خودكار در بخش اسناد جاري و معوقه حقوق جهت تسهيل در امر داده آمايي اطلاعات.
 تهيه گزارشات به صورت نامحدود بدون نياز به ذخيره سازي و بازيابي اطلاعات.
 معرفي نحوه محاسبه اضافات و كسورات بصورت خاص جهت انطباق با رويه هاي جاري هر سازمان.
 معرفي كاربران ، گروه كاربران و محدوده عملياتي آنها جهت تامين امنيت اطلاعات.
 تعريف نحوه دسترسي و جستجوي فرد يا گروهي از افراد در تمامي بخش هاي اطلاعاتي سيستم مانند:
• معرفي مشخصات كاركنان.
• اسناد جاري حقوق و دستمزد .
• اسناد معوقه حقوق و دستمزد.
• تعذيه كاركرد.
تعريف سيستم حقوق و دستمزد

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید