ترازنامه هنرستان عميد

ترازنامه هنرستان عميد

تعداد صفحات: 5

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 83 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

ترازنامه هنرستان عميد

بسمه تعالی
هنرستان غیر انتفاعی عمید
ترازنامه
منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵
دارئیهای جاری: بدهی های کوتاه مدت:

صندوق ۵۹۶۲۴۹۳
بانک ۱۴۷۶۳۲۰۰
جمع دارئیهای جاری ۲۰۷۲۵۶۹۳
دارئیهای ثابت:
اثاثیه و منصوبات ۲۲۹۴۱۸۱۰
کسر میشود:
ذخیره استهلاک اثاثیه ( ۸۲۵۸۷۹۴)
ارزش دفتری اثاثیه ۱۴۶۸۳۰۱۶
ماشین آلات اداری ۴۸۴۶۰۵۰۰
کسر می شود:
ذخیره استهلاک ماشین آلات ( ۳۲۴۸۴۱۵۰)
ارزش دفتری ماشین آلات اداری ۱۵۹۷۶۳۵۰
جمع دارائی های ثابت ۳۰۶۵۹۳۶۶
دارائیهای غیر مشهود:
سپرده ها ، رهن و ودیعه ۲۰۰۰۰۰۰۰
جمع دارائیهای غیر مشهود ۲۰۰۰۰۰۰۰
جمع دارائی ها ۷۱۳۸۵۰۵۹ اسناد و چکهای پرداختنی ۹۸۰۰۰۰۰
حقوق پرداختنی ۱۳۳۰۹۶۸۰۹
مالیات پرداختنی ۹۶۳۴۴۸۰
بیمه های اجتماعی پرداختنی ۸۷۰۰۰۰
جمع بدهی های کوتاه مدت ۱۵۳۴۰۱۲۸۹
بدهیهای بلند مدت :
تسهیلات پرداختنی ۱۷۷۳۳۴۶۲
جمع بدهیهای بلند مدت ۱۷۷۳۳۴۶۲
سرمایه ۱۰۰۰۰۰۰۰۰
کسر میشود:
سود و زیان سننواتی (۱۹۹۷۴۹۶۹۲)
جمع بدهیها و سرمایه ۷۱۳۸۵۰۵۹
نماینده انجمن اولیاء و مربیان نماینده دبیران حسابدار مدیر دبرسیتان عمید

ترازنامه هنرستان عميد

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید