تحقیق گیاه کرامب

تحقیق گیاه کرامب

تعداد صفحات: 25

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 111 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

تحقیق گیاه کرامب

مقدمه :

گياهان ناشناخته بسيار زيادي در ايران وجود دارد كه هنوز به اثرات مفيد و كاربري آنها توجه نشده است . اين گياهان علاوه بر اينكه بومي منطقه مي باشند ، توانايي رشد و سازگاري با اين محيط را دارا مي باشند . لرا در صورتي كه به آنها توجه شود مي توان باپتانسيلهاي فراوان آنها از آنها بهره برداري نمود . گرچه ايران به عنون كشوري كه در حال تويعه است براي رسيدن به كشورهاي توسعه يافته راه درازي را در پيش رو دارد اما بايستي فعاليت ها و تحقيقات را از يك نقطه شروع نمود تا اين روش كار الگو محققين و دانش پژوهان ما قرار گيرد . كرامب از آن دسته گياهاني است كه در كشورهاي پيشرفته جديدا به آن توجه شده است و با تحقيقات انجام يافته برروي آن در دانشگاه داكوتاي شمالي ، دانشگاه نبرسكا در آمريكا به توانايي هاي آن براي مصارف صنعتي پي بردهاند و در حال بهره برداري از آن مي باشند . اين گياه به شرايط اقليمي ايران نيز به خوبي سازگاري دارد و مي طلبد تا مراكز تحقيقاتي كشور با سرمايه گذاري بر روي شناسايي توامنديهاي اين گياه نسبت به توليد و صادرات محصولات آن به خارج از كشود زمينه ايجاد اشتغال و ارز آوري را براي كشور فراهم آورند . در اين مقاله سعي شده است تا علاوه بر خصوصيات گياه شناسايي و مورفولوژي كرامب ، آخرين اطلاعات تحقيقاتي در خصوص فنولوژي  كاشت و برداشت ، انبار داري و نيز بازاريابي آن را كه از اينترنت استخراج شده است را به بحث بگذاريم .

 

تاريخچه و خاستگاه

كرامب، Cramba byssinica (Hochst) ، از جنس Cramb ، عضو خانواده چليپاييان و از تيره براسيكا است و با شلغمها و خردل قرابت نزديك دارد. اين جنس شامل ۳ گونه است، كه هر چند تعداد كمي از آنها بوته اي ويك ساله هستند، اما اكثراً چند ساله اند و عمدهً در ناحيه مديترانه،منطقه اروپا- سيبري و تركيه- ايران پراكنده اند .گونه هاي يك ساله عمدهًدر منطقه مديترانه و اتيوپي تا تانزانيا مي رويند، در حالي كه بوته ها ظاهراً به جزاير قناري تا ناحيه ماديرا[۱] محدودند. گونه اي از اين گياه در شيلي يافت مي شود (شكل ۱-۱۰). در جنس كرامب، بويژه در ميان Cramb hispanica , Cramb abyssinica تعدادي قابل ملاحظه از گياهان بدرستي شناسايي نشده اند و از اين رو بسياري از اشاره ها در تاليفات و نقشه هاي پراكندگي آنها، گمراه كننده اند. هر گاه اعتبار مراجع مورد شك بود- بجز آنهايي كه داراي ماهيت يا فايده اي كلي بودند- آنها را حذف كرده ايم. تنها عضو اهلي اين جنس Cramb abyssinica است كه به كلم پيچ حبشي نيز موسوم است و اشاره هايي كه در يك كتاب به كرامب مي شود، محدود به اين گونه است.)

    كرامب گياهي روغني و از خانواده خردل است كه منشاء آن ناحيه مديترانه است . اين گياه در آسيا ، اروپاي غربي نيز رايج است . نتايج آزمايشات انجام شده در سال ۱۹۳۲ روي كرامب در شوروي سابق ، كانادا ، سوئد ،آلمان و لهستان در قالب  USDA براي اولين بار به جهانيان در سال ۱۹۵۰ معرفي شد . در نبراسكا در سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۴ براي اولين بار أزمايشي روي كرامب انجام گرفت . طي سالهاي ۱۹۵۰ – ۱۹۶۰ آزمايشات انجام شده به منظور تعيين مشخصات كرامب براي استفاده در تناوب زراعي بوده است . در سال ۱۹۹۲ در ايالت متحده دانشگاه داكوتاي شمالي ۲۰۰۰۰ ايكر ( معادل ۸۰۰۰ هكتار ) زير كشت كرامب رفت ، چون بازاري براي مصرف آن در نبراسكا نيافتند در سال ۱۹۸۶ USDA به اين نتيجه رسيد كه ائتلاف HEA ( اروسيك اسيد بالا ) خود را توسعه داده و مركز تحقيقات امريكا ، ARS ، و دانشگاه هاي ايداهر ، ايلي نويز ، لووا ، كانزاس ، سي سوري ، نبراسكا ، مكزيك جديد و دانشگاه داكوتاي شمالي را به مجموعه اضافه نمايد . هدف از اين تشكيلات توسعه و ترويج منابع محلي براي شناسايي كرامب و كلزا بود . با توجه به ارزش كم روغن كرامب و وضعيت توسعه و ترويج منابع محلي براي نتوانستند در ترويج و آشنا سازي اين گياه موفق باشند . گونه تحقيق شده در آنجا به نام Crambe abyssinica بود . بذر كرامب در صنعت بدليل اسيد اروسيك بالا كاربرد فراوان دارد توليد تجارتي براي تهيه روغن آن در سطح ۴۵۰۰ ايكر در سال ۱۹۹۱ و ۲۰۰۰۰ ايكر در سال ۱۹۹۲

[۱] -Madeira مجمع الجزايري در اقيانوس اطلس- م.

تحقیق گیاه کرامب

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید