تحقیق محاسبه سطح راداری هواپیما با استفاده از معادله سهمی

تحقیق محاسبه سطح راداری هواپیما با استفاده از معادله سهمی

تعداد صفحات: 16

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 95 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

تحقیق محاسبه سطح راداری هواپیما با استفاده از معادله سهمی

«محاسبه RCS هواپيما با استفاده از معادله ي سهمي»

 

چكيده :

آناليز دقيق پراكندگي اشيا با ابعاد بزرگ در مقايسه با طول موج با استفاده از روشهاي دقيق (عنصر محدود، EDTD، روش گشتاور) با يك كامپيوتر شخصي، تقريبا غيرعملي است. در روشهاي مجانب، اتپيك هاي فيزيكي (PO)، نظريه هندسي ديفراكسيون (GTD) الگوبرداري دقيق مرز اشيا، نيز سخت است. روش معادله سهمي، نتايج دقيقي را در محاسبات پراكندگي از اشيا با ابعادي در دامنه ي يك تا ده طول موج، ارائه مي دهد. حل معادله سهمي با مقاله، روش محاسبه سطح مقطع رادار با استفاده از معادله ي سهمي در سه بعد، مورد مطالعه قرار مي گيرد و معادلات ضروري ارائه مي شود. براي نشان دادن اعتبار معادله ي سهمي، RCS يك كره ي فعال محاسبه مي شود و نتايج با نتايج تحليلي مقايسه مي شود. RCS هواپيما با استفاده از مدل پله اي در معادله ي سهمي، محاسبه مي شود و نتايج با نتايج اپتيك هاي فيزيكي، مقايسه مي شود.

 

«۱-مقدمه»

معادله ي سهمي، تخمين و تقريب معادله ي موج است كه پراكندگي و انتشار انرژي را در يك مخروط متمركز بر روي جهت برتر و جهت پاراكسي نشان مي دهد. معادله ي سهمي ابتدا بوسيله ي لئونتوويچ و فوك براي مطالعه ي ديفراكسيون امواج راديويي حول محور زمين، ارائه شد. با پيشرفت كامپيوترهاي تخصصي براي حل معادله ي سهمي، راه حل هاي عددي جايگزين شد. معادله ي سهمي بر انتشار موج، اكوستيك، رادار و سونار به كار گرفته مي شود.

معادله ي سهمي اخيرا در محاسبات پراكندگي در اكوستيك ها و الكترومغناطيس ها به كار گرفته شده است.

 

«۲-چهارچوب معادله ي سهمي»

در اين مقاله، بر آناليز سه بعدي با استفاده از معادله ي سهمي متمركز مي شويم. در همه ي معادلات، وابستگي زماني ميدانها بصورت (expc-jwt) فرض مي شود. براي پلاريزاسيون افقي، ميدان الكتريكي E تنها مولفه غيرصفر EZ را دارد، در صورتيكه براي پلاريزاسيون عمودي، ميدان مغناطيسي H فقط يك مولفه غيرصفر Hz را دارد. تابع U. به صورت زير تعريف مي شود.

(۱)

كه در اين معادله ، (X,Y,Z)Y مولفه EZ براي پلاريزاسيون افقي و مولفه ي HZ براي پلاريزاسيون عمودي است. جهت پاراكسي در طول محور X فرض مي شود. با فرض شاخص انكساري ابزار، n، مولفه ميداني Y ، معادله موج سه بعدي ذيل برآورده مي شود:

(۲)

با استفاده از معادلات (۱) و (۲)، معادله موج در اصطلاحات X بصورت معادله ذيل است (۳)

با ملاحظه ي                                     ، (۳)، به معادله (۴) تبديل مي شود :

(۴)

و مي تواند بصورت ذيل ارائه شود.

(۵)

با تجزيه معادله ، جفت معادلات زير بدست مي آيد

راه حل براي (a6) مطابق با انتشار روبه جلوي امواج است در صورتيكه راه حل (b6) به انتشار امواج رو به عقب مربوط است.

تحقیق محاسبه سطح راداری هواپیما با استفاده از معادله سهمی

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید