تحقیق محاسبه بار گرمایی تهویه

تحقیق محاسبه بار گرمایی تهویه

تعداد صفحات: 14

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 74 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

تحقیق محاسبه بار گرمایی تهویه

محاسبه بار گرمايي

 

  • با توجه به جداول دماي طرح زمستاني داخل و خارج ساختمان را مشخص مي كنيم :

دماي طرح خارج = F° ۱۲        دماي طرح داخل = F° ۷۷

 

  • تعداد دفعات تعويض هوا در ساعت را با استفاده از جدول A-2 بدست مي آوريم .

تمامي اتاقها تنها از يك ديوار ، پنجره رو به بيرون دارند ، لذا تعداد دفعات تعويض هوا براي همه اتاقها يك بار در ساعت در نظر گرفته مي شود .

بدين ترتيب تلفات حرارتي ساختمان را مرحله به مرحله محاسبه نموده و خلاصه محاسبات را در برگه هاي محاسباتي ثبت مي كنيم .

 

الف ))) تلفات حرارتي جداره هاي اتاق

Q1 = A×U ( ti – to )

 

A     : مساحت     U : ضريب هدايت   ti : دماي داخل       to : دماي خارج

در مورد اجزا ‍‍ء تشكيل دهنده ديوارها ، سقف ها ، كف و ضريب هدايت حرارتي آنها داريم :

 

۱- ديوارهاي شمالي و جنوبي شامل آجر مجوف به ضخامت ۸″ و نماي بيروني از سنگ به ضخامت ۴″ و نازك كاري داخلي ، با گچ به ضخامت ۳/۸″ ، با ضريب كلي انتقال حرارت U=0.29 مي باشند .

۲- ديوارهاي شرقي و غربي شامل آجر معمولي به ضخامت ۸″ و نازك كاري داخلي با گچ به ضخامت ۳/۸″ ، با ضريب كلي انتقال حرارت U=0.41      مي باشند .

 

۳- ديوارهاي داخلي شامل آجر مجوف به ضخامت ۸″ و از دو طرف گچ به ضخامت ۳/۸″ ، با ضريب كلي انتقال حرارت U=0.29 مي باشند .

 

۴- ديوارهاي داخلي آشپزخانه ، دستشويي و حمام از طرف داخل شامل آجر مجوف به ضخامت ۸″ و كاشي به ضخامت ۱/۸″ مي باشند و از طرف ديگر شامل گچ به ضخامت ۳/۸″ مي باشند . ضريب كلي انتقال حرارت جدار داخل U=0.26 و ضريب كلي انتقال حرارت جدار خارج U=0.28       مي باشد .

 

۵- كف شامل كاشي كف (( Floor Tile )) با زير سازي از بتن و شن به ضخامت ۱۰″ و ضريب كلي انتقال حرارت U=0.31مي باشد .

 

۶- سقف شامل ماسه و شن و بتن و در داخل پلاستر به ضخامت ۸″  و عايق روي بام به ضخامت ۵/۲″ و ضريب كلي انتقال حرارت U=0.11 مي باشد.

۷- در ورودي ساختمان تمام چوبي و داراي ضريب كلي انتقال U=0.30    و در ورودي حياط داراي ضريب كلي انتقال حرارت U=1.15 مي باشد .

 

۸- شيشه ها معمولي وداراي ضريب كلي انتقال حرارت U=1.13 مي باشند.

 

*** با توجه به فرمول (&) ، تلفات حرارتي از كف اتاقها را با در نظر گرفتن قسمتي از لبه آنها كه در معرض هواي خارج است ، را محاسبه مي كنيم .

۰٫۶P (ti – to) + 0.05A (ti – tg) = تلفات حرارتي از كف اتاق (&)

 

با استفاده از جدول ۱-A و با توجه به دماي ۱۲°F ، دماي زمين (tg) براي شهر مشهد برابر است با : tg=61°F

 

بنابراين خواهيم داشت :

 

= ۰٫۶× ۰٫۲۹′ (۶۵) + ۰٫۰۵× ۲۴۲ (۱۶) =۱۳۱۹ [BTU/hr] تلفات حرارتي از كف اتاق خواب ۱

 

= ۰٫۶× ۳۰′ (۶۵) + ۰٫۰۵× ۱۸۰ (۱۶) = ۱۲۸۳ [BTU/hr] تلفات حرارتي از كف اتاق خواب ۲

 

= ۰٫۶× ۲۰′ (۶۵) + ۰٫۰۵× ۲۰۴ (۱۶) = ۹۳۰ [BTU/hr] تلفات حرارتي از كف اتاق خواب ۳

 

= ۰٫۶× ۴۰′ (۶۵) + ۰٫۰۵× ۳۶۰ (۱۶) = ۱۸۴۸ [BTU/hr] تلفات حرارتي از كف اتاق پذيرايي

= ۰٫۶× ۱۲′ (۶۵) + ۰٫۰۵× ۱۸۷ (۱۶) = ۶۱۰ [BTU/hr] تلفات حرارتي از كف هال

= ۰٫۶× ۲۹′ (۶۵) + ۰٫۰۵× ۲۰۵ (۱۶) = ۱۲۹۵ [BTU/hr] تلفات حرارتي از كف آشپزخانه

= ۰٫۶× ۱٫۴′ (۳۳) + ۰٫۰۵× ۲۷ (۲۸) = ۶۶ [BTU/hr] تلفات حرارتي از كف دستشويي

 

= ۰٫۶× ۶٫۶′ (۶۵) + ۰٫۰۵× ۸۲ (۱۶) = ۱۹۴ [BTU/hr] تلفات حرارتي از كف حمام

 

= ۰ تلفات حرارتي از كف راهرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب))) تلفات حرارتي ناشي از نفوذ هوا

 

بار حرارتي از فرمول زير محاسبه مي شود :

Q2 = 0.0749 × ۰٫۲۴۱ (n×V) (ti-to)×Emend Factor

 

نتايج محاسبات در برگه هاي محاسباتي آمده است .

 

ج ))) محاسبه بار حرارتي آبگرم مصرفي

 

= ۳ [GPH] حداكثر آب گرم مصرفي دستشويي و توالت

= ۲۰ [GPH] حداكثر آب گرم مصرفي وان حمام

= ۱۰۰ [GPH]  حداكثر آب گرم مصرفي دوش

= ۱۵ [GPH]  حداكثر آب گرم مصرفي سينك ظرفشويي

= ۲۰ [GPH] حداكثر آب گرم مصرفي ماشين ظرفشويي

= ۷۵ [GPH] حداكثر آب گرم مصرفي ماشين لباسشويي

= ۲۳۳ [GPH] جمع كل حداكثر آب گرم مصرفي

= ۲۳۳ × ۰٫۳۵ = ۸٫۱۵ [GPH] مقدار واقعي آب گرم مصرفي

= ۸۱٫۵ × ۱٫۲۵ ~ ۱۰۲ [Gallon]  حجم منبع آب گرم مصرفي

 

  • با توجه به دماي آب ورودي به منبع ( آب شهر ) كه برابر ۶۰°F و دماي آب گرم خروجي از منبع كه برابر ۱۴۰°F مي باشد و با احتساب ۱۰% ضريب اطمينان ، بار حرارتي آب گرم مصرفي را با استفاده از فرمول زير محاسبه مي كنيم :

 

Q3 = 101.9 × ۸٫۳۳ × ۱٫۱ (۱۴۰ – ۶۰) = ۷۴۶۹۷ [BTU/hr]

 

انتخاب ديگ

 

بار حرارتي كل ساختمان (Qt) عبارتست از مجموع تلفات حرارتي اتاقها (ΣQR) و بار حرارتي آب گرم مصرفي (Q3) ، لذا داريم :

 

ΣQR = 116105 [ BTU/hr ]

Q3 = 74697 [ BTU/hr ]

Qt = ΣQR + Q3 = 116105 + 74697

تحقیق محاسبه بار گرمایی تهویه

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید