تحقیق مالیات بر درآمد املاک

تحقیق مالیات بر درآمد املاک

تعداد صفحات: 20

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی: -

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 107 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

تحقیق مالیات بر درآمد املاک

مالیات بر درآمد
• مالیات بر درآمد املاک
• مالیات بر درآمد کشاورزی
• مالیات بر درآمد حقوق
• مالیات بر درآمد مشاغل
• مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
• مالیات بر درآمد اتفاقی
• مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

ماليات بردرآمد املاك مالياتي است كه بردرآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خودنسبت به املاك واقع در ايران ، اعم از نقل وانتقال قطعي ، واگذاري محل (سرقفلي) و يا اجاره و رهن آن ، با مدنظر قراردادن معافيت هاي مقرر درقانون تعلق ميگيرد . نرخ مالياتي برانتقال املاك ۵% ارزش منطقه اي ملك ، نرخ حق واگذاري محل ( سرقفلي ) ۲% ارزش معامله طبق ماده ۵۹ قانون م.م مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ ونرخ ماليات به اجاره وفق مقررات ماده ۱۳۱ ق.م.م از ۱۵ تا ۳۵% ميباشد .
مدارك مورد نياز سرقفلي :
۱- تسليم تصوير قولنامه و سند مالكيت مورد معامله حسب مورد
۲- تصويرشناسنامه خريدار و فروشنده
۳- تكميل فرم تعهدخريدار و فروشنده
نحوه رسيدگي :
پس از تسليم استعلام يا تقاضاي منظم به مدارك، سرمميز دستور رسيدگي را صادر مينمايد . حوزه مالياتي پس از كنترل مدارك و بررسي و تحقيق درخصوص كم وكيف معامله نسبت به تهيه گزارش درآمد مشمول ماليات حق واگذاري وفق مقررات اقدام و جهت اظهارنظر نزد سرمميز ارسال مينمايد ، پس از اظهارنظر سرمميز نسبت به صدور برگ تشخيص و ابلاغ آن اقدام ودرصورت تمكين ويا توافق با مميزكل و پرداخت ماليات ، گواهي لازم صادر خواهد شد .

زمان لازم :
زمان لازم براي صدور گواهي درصورت تمكين يا توافق واريز مبلغ مورد اختلاف به سپرده حداكثردو روز ميباشد .
مراحل انجام كار در زمينه انتقال املاك :
املاك مورد انتقال دريكي از گروه هاي زير قرار ميگيرند :
الف ) املاك مسكوني مالك
ب ) املاك مسكوني اجاري
ج ) املاك توام با ارزش تجاري
مدارك مورد نياز براي صدور گواهي ماده ۱۸۷ ( قانون م.م) :
۱- تصوير سند مالكيت
۲- تصوير مفاصا حساب شهرداري
۳- تصوير پروانه ساختماني / پايان كار
۴- تصوير شناسنامه فروشنده و خريدار
۵- تصوير وكالت نامه رسمي ،درمورد املاكي كه با وكالت معامله ميگردند

توضيح :
مؤدي محترم پس از تهيه مدارك خواسته شده بانضمام استعلام دفتر اسناد رسمي آنها را به حوزه مالياتي ذيربط تسليم مينمايد .
نحوه رسيدگي :
گروه الف ) املاك مسكوني مالك :
• مميزمالياتي حوزه پس از بررسي پرونده و كنترل مدارك ارائه شده اقدام به بازديد و ارزيابي ملك موردنظر نموده ونسبت به تنظيم گزارش و ارائه آن جهت اظهارنظر نزد سرمميز مالياتي ارسال مينمايد .
• پس از بررسي و اظهارنظر توسط سرمميز گزارش به حوزه مالياتي اعاده وحوزه نسبت به صدور قبض مالياتي اقدام مينمايد سپس جهت پرداخت تسليم مؤدي مالياتي ميگردد .
• پس از پرداخت و تسليم آن به حوزه مالياتي پس از كنترل نسبت به تنظيم گواهي ماده ۱۸۷ ق.م.م اقدام وجهت امضاء به نزد سرمميز مالياتي ارسال مينمايد .
• گواهي امضاء شده جهت ارائه به دفاتر اسناد رسمي به مؤدي مالياتي تحويل ميگردد .
زمان اقدام :
زمان لازم براي صدور گواهي فوق حداكثر دو روز ميباشد .

تحقیق مالیات بر درآمد املاک

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید