تحقیق ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم انبار

تحقیق ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم انبار

تعداد صفحات: 29

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 6000 تومان

تعداد نمایش: 116 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

6000 تومان – خرید

تحقیق ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم انبار

ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم انبار
• اطلاعات پايه
۱٫ امكان تعريف انواع انبار و موقعيت و مشخصات آنها
۲٫ امكان تعريف انباردارها و مشخصات شخصي و شغلي آنها
۳٫ امكان تعريف انواع واحدهاي شمارش كالا
۴٫ امكان تعريف انواع طبقات كالا و تخصيص يك كالا به طبقات مختلف
۵٫ امكان كدگذاري كالاها (امكان تعريف كدكالا در سه سطح گروه ، زيرگروه و سريال كالا)
۶٫ امكان تعريف مكان‌هاي نگهداري كالا در انبار ، همچون قفسه ، رديف و ….
۷٫ امكان تعيين كالاهاي انبار براي هرسال مالي
۸٫ امكان تعيين كالاهاي غيرمشمول درخواست عادي يا غيرقابل خريد در يك دوره زماني
۹٫ امكان تعريف كالاهاي مشابه براي هريك از اقلام انبار
۱۰٫ امكان تعريف فروشندگان و توليدكنندگان كالا به همراه مشخصات آنها شامل : نام ،‌نشاني، تلفن و …
۱۱٫ امكان تعريف كارپردازان و مشخصات شخصي و شغلي آنها
۱۲٫ امكان تعريف مراكز هزينه مطابق مراكز هزينه تعريف شده توسط امورمالي دستگاه
۱۳٫ امكان تعريف واحدهاي درخواست كننده كالا
۱۴٫ امكان تعريف افراد تحويل‌گيرنده كالا در واحدها و مشخصات شخصي و شغلي آنها
۱۵٫ امكان تعريف واحدهاي سازمان
۱۶٫ امكان تعريف منابع تهيه كالا
۱۷٫ امكان تعريف مشخصات كشورها به همراه نام فارسي و انگليسي آنها
۱۸٫ امكان ثبت اطلاعات كالاشامل :نام ، طبقه ، واحد شمارش ، كشور سازنده ، شركت سازنده ، مصرفي ياغيرمصرفي ، حداقل موجودي ، حداكثر موجودي ، نقطه سفارش و …
۱۹٫ امكان تعريف سال مالي براي انبار براي انجام عمليات مختلف انبارداري
• عمليات مربوط به ورود كالا به انبار
۱٫ امكان صدور درخواست خريد كالا توسط انبار و پيگيري آن
۲٫ امكان صدور قبض انبار و قبض انبار مستقيم براي كالاهاي خريداري شده با ذكر تاريخ ورود كالا به انبار
توضيح : منظور از قبض انبار مستقيم ، قبض انباري است كه براي كالاهايي كه وارد انبار نمي‌شوند و مستقيم به واحد مربوط
تحويل داده مي‌شوند ريال صادر مي‌شود .
۳٫ امكان تهيه كاردكس انبار
۴٫ امكان صدور قبض براي كالاهايي كه از محل تنخواه خريداري و وارد انبار و از انبار خارج مي‌شوند (جهت تسويه تنخواه با حسابداري ) با ذكر تاريخ ورود كالا به انبار
۵٫ امكان تخصيص كالا به انبار در هنگام صدور قبض انبار
۶٫ امكان صدور قبض انبا براي كالاهايي كه به امانت گرفته مي‌شوند و كنترل موجودي آنها
۷٫ امكان صدور قبض انبار براي كالاهاي امانتي برگشتي به انبار از واحدهاي داخل سازمان و يا سازمان‌هاي ديگر
۸٫ امكان ثبت كالاهاي مرجوعي از واحدها به انبار و صدور قبض براي آنها و اضافه‌كردن به موجودي انبار
۹٫ امكان ثبت كالاهاي مازاد بر مصرف كه به انبار برگشت داده مي‌شوند .
۱۰٫ امكان ثبت كالاهاي برگشت از فروش
۱۱٫ امكان ثبت كالاهاي وارده از تعميرگاه
۱۲٫ امكان ثبت كالاهايي كه بين انبارها جابجا مي‌شوند و صدور قبض و حواله براي آنها و اصلاح موجودي انبار
۱۳٫ امكان ثبت هزينه‌هاي اضافي در گزارش قبض انبار

تحقیق ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم انبار

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

6000 تومان – خرید

پاسخ دهید