تحقیق سياست هاي پولي و مالي دولت و هزينه هاي تحميلي بر مردم

تحقیق سياست هاي پولي و مالي دولت و هزينه هاي تحميلي بر مردم

تعداد صفحات: 7

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 79 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

تحقیق سياست هاي پولي و مالي دولت و هزينه هاي تحميلي بر مردم

اگر مبناي ارزيابي خط و شدت فقر در ايران را با توجه به درآمدهاي کشور بومي کرده و از فقر مطلق و فقر نسبي و ديگر شاخص هاي فقر (که از زوايايي متفاوتي به اين موضوع مي پردازد) بهره بگيريم، آن گاه تحقق اهدافي چون کاهش و به نصف رسانيدن جمعيت زير خط فقر و بهبود توزيع درآمدها با توجه به سياست هاي جاري به چالشي اساسي بدل خواهد شد.
سياست هاي پولي

نبود رشد اقتصادي مناسب و مستمر نقشي اساسي در تداوم فقر دارد. رشد اقتصادي بالاتر منابع افزون تري در اختيار جامعه قرار مي دهد تا در اشغال، توليد و توسعه اجتماعي و محو فقر و محروميت هزينه کند. از سوي ديگر فقر و تورم رابطه يي تنگاتنگ با يکديگر داشته و بر رشد اقتصادي تاثيرگذار هستند، در طي سه دهه اخير تورم بر سطح دستمزدها تاثيري مخرب داشته و فقر و نابرابري را تشديد کرده است، اين تورم مزمن که ساليان متوالي دو رقمي بودن را تجربه کرده است به دنبال خود رکود و کاهش رشد توليد را نيز به ارمغان آورده است. فروش سرمايه به صورت نفت خام و کسب درآمدهاي دلاري و تبديل بخشي از آن به ريال و تزريق آن به بازار در کنار کسري بودجه و به تبع آن چاپ و نشر اسکناس و رشد نقدينگي منجر به ايجاد زمينه هاي تورم شده اين شرايط موجب تداوم و گسترش چرخه فقر شده است. به گزارش خبرگزاري فارس (۱۹/۷/۱۳۸۵) حجم برداشت دولت از حساب ارزي در سال ۱۳۸۵ به ۲۴ ميليارد دلار مي رسد و همين منبع به نقل از صندوق بين المللي پول از رشد نقدينگي ايران به ميزان ۴۱ درصد تا پايان سال ۲۰۰۶ ميلادي خبر داد و اين در حالي است که به دنبال برخي از تصميم گيري هاي شتاب زده از روزهاي آغازين سال۱۳۸۵ (تعيين دستمزد ها) شاهد گسترش موج بيکاري و رکود بنگاه ها هستيم و از سوي ديگر کاهش تقاضا (به دليل کاهش قدرت خريد) برخي از واحد ها را به ورطه ورشکستگي سوق داده است. به عبارتي در برابر پول جديدي که خلق شده (تبديل دلارهاي نفتي به ريال و چاپ بي رويه اسکناس و رشد نقدينگي) کالا يا خدمات جديدي به بازار عرضه نشده و اين موضوع کاهش ارزش پول ملي و قدرت خريد مردم را به ارمغان آورده که به شدت بر فقيرتر شدن گروه ها و دهک هاي اجتماعي و اقتصادي موثر است. برداشت عجولانه و بدون منطق از حساب ذخيره ارزي و رشد بي رويه نقدينگي قدرت خريد مردم ايران را روز به روز کاهش مي دهد.

سياست هاي مالي

درآمدها و هزينه هاي دولت به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر روند کاهش يا افزايش فقر تاثير مي گذارد. از مهمترين سياست هاي مالي دولت ها براي اثرگذاري بر «قدرت خريد» اقشار فقير را مي توان «يارانه» دانست. در ايران هر ساله ارقام درشتي از بودجه سنواتي به يارانه ها اختصاص مي يابد اما يارانه ها در ايران اثري معکوس بر فقر دارند و به عبارتي هر چه اين يارانه ها بيشتر مي شود شکاف فقر نيز گسترده تر مي نمايد. روغن، قند و شکر از جمله کالاهايي هستند که به آن يارانه تعلق مي گيرد. سرانه مصرف روغن و قند و شکر بالاتر از سرانه بهداشتي اين اقلام در جهان است و افزايش تصاعدي بيماران قلبي و عروقي حاصل تزريق يارانه به اين کالاها است. بنزين نيز يارانه کلاني را به خود اختصاص مي دهد و در عين حال شاهد فقر سلامت و بهداشت شهروندان ايراني ساکن در شهرهاي بزرگ هستيم. در ايران به توليد نيز يارانه تعلق مي گيرد صنايع يارانه هاي مختلفي از انرژي ارزان قيمت تا برخي مواد اوليه و تسهيلات مالي دريافت مي کنند و در حالي که محصولات برخي صنايع (مانند خودروسازان)ثروت ها را مي بلعد و محيط زيست و حيات انسان را مي ربايد. به توليد برخي از محصولات کشاورزي مانند چاي نيز يارانه پرداخت مي شود اما اين يارانه اثري معکوس دارد و ما شاهد نزول کيفي محصول بدون مشتري ايراني و از بين رفتن باغات چاي و اشتغال هستيم. بي ترديد کليدي ترين عنصر در توسعه نيافتن ايران، تزريق درآمد حاصل از فروش سرمايه هاي ملي تحت عنوان يارانه در توليد و مصرف جامعه است. سياست هاي اقتصادي ايران بر مبناي قيمت جهاني نفت خام و نوسانات آن شکل مي گيرد و با توجه به اين موضوع که «حساب ذخيره ارزي» در ايران از اهداف اصلي خود دور بوده و به محلي براي برداشت هاي ارزي مکرر دولت و تزريق معادل ريالي آن به جامعه و کاهش قدرت خريد مردم بدل شده است، رهايي از بودجه نفتي و تکيه بر ماليات ها و عوارض را بايد بهترين يارانه براي فقر زدايي دانست.

بيکاري

اشتغال به دليل ايجاد فرصت براي کسب درآمد و تشکيل دارايي بر رفاه مادي خانوار فقير موثر است. افزايش فرصت هاي شغلي و کسب درآمد و در نتيجه تشکيل دارايي براي فقرا به معناي کاهش آسيب پذيري آنها در برابر ريسک هايي چون مخاطرات ناشي از بيماري و بلاياي طبيعي است، ايجاد اشتغال نيازمند فراهم آمدن فضايي مناسب براي کسب و کار و حضور جدي بخش خصوصي و سرمايه گذار داخلي و خارجي است که متاسفانه در ايران با وجود آمارهاي دو رقمي بيکاران، تنش ها و شوک هاي سياسي و اقتصادي فضايي ملتهب و سرمايه گريز را رقم زده است.

تحقیق سياست هاي پولي و مالي دولت و هزينه هاي تحميلي بر مردم

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید