تحقیق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در به‌روز رساني نقشه‌هاي پايه كاداستري

تحقیق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در به‌روز رساني نقشه‌هاي پايه كاداستري

تعداد صفحات: 7

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 47 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

تحقیق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در به‌روز رساني نقشه‌هاي پايه كاداستري

اشاره:
امروزه استفاده از GIS در مديريت شهري امري انكار‌ناپذير است. در عين حال مديريت شهري نيز داراي بخش‌هاي مختلفي است كه براي هريك از آنها متولي خاصي در نظر گرفته شده و اين هنر GIS است كه با جمع‌آوري اطلاعات در يك پايگاه داده و به اشتراك‌گذاري آن براي همه كاربران مي‌تواند علاوه بر پاسخگويي به نيازهاي هريك از آنان، از ايجاد امور موازي در ميان استفاده‌كنندگان جلوگيري كرده و علاوه بر صرفه‌جويي در هزينه و وقت، اجازه بهره‌گيري از اطلاعات را متناسب با نوع استفاده از آن به كاربران خود مي‌دهد.
در اين نوشتار تلاش مي‌شود راهكارهاي مناسبي براي استفاده از اطلاعات موجود در نقشه‌هاي GIS-READY شده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در طرح آمارگيري سرشماري نفوس و مسكن سال ۱۳۸۵ به‌منظور گوياسازي‌نقشه‌هاي كاداستري سازمان ثبت اسناد و املاك ارائه گردد و در عين حال تأكيد مي‌شود كه امكان استفاده از اطلاعات توصيفي و هندسي به‌هنگام شده نقشه‌هاي كاداستري براي ساير ارگان‌ها نيز وجود دارد.
تعريف‌ها:
كاداستر عبارت است از سيستم رايانه‌اي جمع‌آوري اطلاعات ثبتي به همراه نقشه‌هاي رقومي كه با توجه به نوع كاداستر و كاربرد آن به روش‌هاي گوناگوني صورت مي‌گيرد.

نقشه‌هاي ثبت اسناد و املاك يا كاداستر نقشه‌هايي هستند كه اطلاعات مربوط به وضع زمين‌هاي شهري از نظر هندسي همچون ابعاد و اندازه را شامل مي‌‌گردند و شناسنامه‌اي براي هر منطقه به حساب مي‌آيند. از اين نوع نقشه‌ها براي اجراي كارهاي مالياتي و ثبت مالكيت‌ها استفاده مي‌شود.
مهم‌ترين نوع كاداستر، كاداستر شهري است كه مسؤوليت جمع‌آوري، پردازش، به‌روزرساني، تجزيه و تحليل و خروجي اطلاعات مورد نياز اداره‌هاي ثبت اسناد را دارا مي‌باشد. به عبارت ديگر، كاداستر مسؤوليت اتصال (لينك) اطلاعات توصيفي ثبتي شامل پلاك‌هاي ثبتي (اصلي، فرعي و مفروزي)، نوع ملك، كيفيت ملك (عرصه و اعيان به تفكيك متراژ) و شماره ثبت و صفحه دفاتر املاك را به همراه اطلاعات هندسي يا نقشه‌هاي بزرگ‌مقياس (۵۰۰/۱) كاداستري با امكان تشخيص املاك به تفكيك عرصه هر ملك برعهده داشته و در مراحل بالاتر در صورت اجراي طرح جامع املاك موارد ديگري نيز همانند تغييرات مالكيت‌ها و نام آخرين مالك و… را مي‌توان به پايگاه داده اضافه نمود.
GIS يا سيستم اطلاعات جغرافيايي نيز همان‌‌گونه كه از نامش برمي‌آيد، از ۲ بخش سيستم اطلاعات و جغرافيا يا جغرافي كه به معناي نگارش درباره زمين مي‌باشد، تشكيل شده است. در سيستم اطلاعات يكسري عمليات براي استفاده در فرآيند تصميم‌گيري انجام مي‌شود.
GIS يك سيستم رايانه‌اي شامل سخت‌افزار، نرم‌افزار، داده‌ها و كاربردها مي‌باشد و قادر است داده‌هاي مكاني را به صورت رقومي اخذ، نگهداري، مدل‌سازي و تجزيه و تحليل نموده و نتايج را به صورت متني يا گرافيكي ارائه كند.

نيازها و قابليت‌ها:
نقشه‌هاي پايه كاداستر كه به صورت نقشه‌برداري زميني يا فتوگرامتري تهيه مي‌شوند، پس از گذشت زمان نيازمند به‌روزرساني هستند كه البته اين مسأله در مورد تمامي نقشه‌ها صدق مي‌كند.
به‌منظور به‌روزرساني نقشه‌هاي كاداستر ۲ معيار اساسي مورد نياز است:
۱- به‌روز‌رساني اطلاعات ثبتي شامل اطلاعات توصيفي و هندسي:مهم‌ترين منبع در به‌روز‌رساني اطلاعات ثبتي، دفاتر املاك، بايگاني اسناد و نقشه‌هاي ترسيمي دستي يا رقومي نقشه‌برداران ثبتي است. به‌علاوه مي‌توان از اطلاعات كسب‌شده توسط ارگان‌هايي همانند واحد عوارض شهرداري‌ها نيز استفاده نمود كه اين امر منوط به اجراي صحيح و دقيق و به‌روز‌رساني مناسب اطلاعات اين واحد‌‌هاست. گرچه بيشتر اطلاعات اوليه در زمان شروع به كار واحدهاي كاداستر از اين منابع تهيه مي‌شود؛ اما پس از تكميل و به‌روز‌رساني اين اطلاعات در واحدهاي كاداستر غالباً اطلاعاتي به مراتب صحيح‌تر و دقيق‌تر در پايگاه داده كاداستر به دست مي‌آيد. دليل آن هم وجود نقشه‌هاي پايه فتوگرامتري يا زميني بسيار دقيق‌تر در مقايسه با كروكي‌ها يا نقشه‌هاي كم‌دقت بعضي از اين ارگان‌‌هاست. ارتباط مستمر كاداستر با نقشه‌برداران ثبتي نيز امكان دسترسي به نقشه‌هاي به‌هنگام‌شده شهري به تفكيك هر ملك را فراهم مي‌آورد.
۲- به‌روزرساني‌نقشه‌هاي كاداستر در بخش‌هاي ديگر يا به عبارتي به‌روزرساني اطلاعات كارتوگرافيكي نقشه‌‌هاي پايه كاداستري (گوياسازي نقشه‌ها:) بسياري از عوارض موجود بر روي

تحقیق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در به‌روز رساني نقشه‌هاي پايه كاداستري

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید