تحقیق در مورد کودهای شیمیایی

تحقیق در مورد کودهای شیمیایی

تعداد صفحات: 35

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 90 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

تحقیق در مورد کودهای شیمیایی

کنترل کیفیت کود
قانون ترکیبات کشاورزی و اصلاح دامپزشکی ( acvr)
با تصویب این قانون در سال ۱۹۹۷ قانون کود ( ۱۹۶۰و ۱۹۸۲ ) و تبصره ای مربوط به ان لغو شد. در قانون — به کلمه ” کود ” اشاره ای نشده است اما به عنوان زیر شاخه ی “ترکیبات کشاورزی” به صورت زیر تعریف شده است:
” هر گونه ترکیبی از آنها و یا ترکیبات زیستی که برای نگهداری گیاهان و حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد و یا هر ترکیبی برای نگهداری گیاهان و حیوانات به خاک و اب محل زندگی افزوده شود. ”
هدف از تصویب این قانون
الف) جلوگیری از خطرات مربوط به استفاده از ترکیبات شیمیایی به خصوص در مورد تجارت این ترکیبات امنیت حیوانات ایمنی در کشاورزی
ب) حصول اطمینان از عدم کاهش سطح استاندارد محصولات داخلی به دلیل استفاده از این ترکیبات شیمیایی
ج) حصول اطمینان از آگاهی کامل مصرف کننده نسبت به خواص این ترکیبات شیمیایی
بنابراین این قانون در خصوص کیفیت کود نیست بلکه جهت فراهم ساختن شرایط برای استفاده ایمن از این کودهاست . این قانون توسط —– ارائه شده است —— نظارت و ثبت تمامی مبادلان انجام شده تحت عنوان ترکیبات کشاورزی می باشد.
قانون —- از ان جهت حائز اهمیت است که بهتر توسعه و اعمال ضوابط حرفه ای را فراهم می سازد.
ضوابط حرفه ای کود
طبق قانون مدیریت صنایع ( ۱۹۹۱ ) تمامی شهروندان وظیفه دارند تا از هر گونه فعالیت و یا عمل که به محیط زیست آسیب می رساند اجتناب کنند. این قانون شامل کود هم می شود.
به همین اساس سازمان صنایع تولیدی کود قانون مخصوص به کود را برای تمامی بخشها از جمله جنگلداری باغداری پرورش گل و کشاورزی تصویب کرد. این قانون دو هدف عمده دنبال می کند:
– اعمال مقررات مربوط به سیاستهای منطقه ای و طرح های ایالتی که از نظر RMA ضروری می باشد.
– تعیین یک چهارجوب ابزار و اطلاعات انطور که مصرف کنندگان از کود بتوانند خطرات زیستی و اجتماعی این کودها و همچنین خطرات مربوط به حمل و نقل انبار توزیع و مصارف کشاورزی انها را ارزیابی و کنترل نمایند.
این قانون تجویزی نیست اما بیان کننده فرایندی است که اگر به ان عمل شود ضامن مصرف اقتصادی همراه با کمترین خطرات زیستی و اجتماعی می باشد. عناصر اصلی این فرآیند بر مبنای چهارچوب ارزیابی مدیریت زمینهای قابل کشت ( feslm) می باشد. در این فرآیند هر نوع مدیریتی که در خصوص زمینهای قابل کشت وجود دارد تعریف شده است و به تمامی موارد ذیل نیز پرداخته شده است:
۱- آیا استفاده از کود میزان تولید محصول را افزایش می دهد یا خیر؟
۲- ایا استفاده از این کود خطرات مربوط به تولید محصول دلخواه را کاهش می دهد؟
۳- ایا این کود خطری برای محیط زیست ندارد؟
۴- ایا از نظر اجتماعی قابل قبول است؟
۵- ایا استفاده از این کود مقرون به صرفه است؟
این قانون از سه بخش تشکیل شده است: در بخش اول اصول و مبانی این قانون بنیان شده است. بخش دوم به راهنمایی و اموزش مصرف کنندگان در تمامی بخش ها یعنی جنگلداری زراعت باغداری و کشاورزی می پردازد. بخش سوم نیز مجموعه ای از دستورالعملهایی است که شامل تمامی اطلاعات و منابع مورد نیاز برای تصمیم گیری مناسب می باشد.
این دستور العمل امروزه به عنوان یکی از قوانین اصلی acvs شناخته می شود. این قانون حتی به تایید شوراهای محلی نیز رسیده است و در بسیاری از پروژه ای ابی و خاکی مورد اعمال می شود.
در سالهای اتی باید تلاشهای بیشتری برای تنظیم و اجرای عملی این قانون در سطح مصرف فردی از کود انجام پذیرد.
بر اساس این قانون هر نوع کود می بایست دارای ۲ نشان استاندارد کیفیت باشد:
نشان کود و نشان توزیع.
شورای کیفیت کود:
این شورا در سال ۲۰۰۲ توسط اتحادیه کشاورزان تشکیل شد و نتیجه ان تعیین دو استاندارد کیفیت یعنی نشان کود و نشان توزیع بود.
نشان کود
در سال ۱۹۹۲ اتحادیه کشاورزان نیوزلند یک استاندارد کیفیت جدید برای کود تعیین کردند که نام ان ” نشان کود ” بود. انها تحت این نشان تجاری توانستند کیفیت کود را برای اعضا و مصرف کنندگان تضمین کنند.
در این استاندارد جدید کود به طور جامع تعریفشده است و شامل تمامی ۱۶ ماده غذایی مورد نیاز برای رشد گیاه و همچنین کبالتco)) سلنیوم (se) و آیواین (i) که برای تولید حیوانات ضروری می باشند می شود.

تحقیق در مورد کودهای شیمیایی

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید