تحقیق در مورد حرکت

تحقیق در مورد حرکت

تعداد صفحات: 14

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 117 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

تحقیق در مورد حرکت

حرکت

تعريف حرکت

سرعت

تغيير جهت دادن حرکت

حرکت شتابدار

کاربردهاي سطح محصور در حرکت

حرکت مستقيم الخط يکنواخت

حرکت مستقيم الخط با شتاب يکنواخت

حرکت تند شونده و کند شونده

حرکت سقوطي

دينامک ذره

تعاريف و نکات مورد نياز در ديناميک

نيروهاي عکس العمل در سطح

قوانين نيوتن

حرکت آسانسور

وزن ظاهري

سطح شيب دار

اندازه حرکت

نيروي اصطکاک

حرکت موجي

حرکت نوساني ساده

شرايط منبع توليد موج

فرمول کلي پريد در حرکت نوساني

پريد نوسانات فنر

آونگ ساده

انعکاس موج

تداخل موج

صوت

سرعت انتشار موج در گازها

شدت احساس

تشديد

پديده دوپلر

 

تعريف حرکت

حرکت يکي از اساسي ترين و روشنترين پديده هاي است که دراطراف خود مشاهده مي کنيم حرکت است مانند وزش باد و راه رفتن انسان …

مبدا زمان

لحظه شروع حرکت يا لحظه  t=0 را مبدا زمان ميناميم .

مبدا مکان

وضع متحرک را در هر لحظه مي توان نسبت به دستگاه محور هاي مختصاتي بررسي کرد که مبدا اين دستگاه را مبدا مکان مي ناميم .

بردار مکان يا بردار وضعيت

برداري است که در هر لحظه مبدا را به محل متحرک وصل مي کند .

بردار تغيير مکان يا بردار جابجايي يا تغييرات برداروضعيت

برداري است که مکان اوليه متحرک را مستقيما به مکان ثانوي وصل مي کند .

سرعت

در اصطلاح عاميانه سرعت عبارتست از مسافت طي شده در واحد زمان بعنوان مثال اگر اتومبيلي با سرعت ثابت ۵۰ کيلو متر بر ساعت در حرکت باشد در هر ساعت مسافت ۵۰ کليومتر را مي پيمايد بدون توجه به اينکه مسير حرکت چه شکلي دارد

ازديدگاه برداري سرعت مفهوم ديگري دارد و عبارتست از بردار تغيير مکان در واحد زمان که در بعضي موارد با مسافت طي شده در واحد زمان برابر است ولي الزاما با مسافت طي شده در واحد زمان برابر نيست .

تحقیق در مورد حرکت

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید