تحقیق اعتماد مصرف كننده به تجارت الكترونيك در آمريكا ، سنگاپور و چين

تحقیق اعتماد مصرف كننده به تجارت الكترونيك در آمريكا ، سنگاپور و چين

اندازه: 156

تعداد صفحات: 38

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 5000 تومان

تعداد نمایش: 109 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

تحقیق اعتماد مصرف كننده به تجارت الكترونيك در آمريكا ، سنگاپور و چين

خلاصه
اين تحقيق سوابق و پيامدهاي اعتماد مصرف كننده را در آمريكا ، سنگاپور و چين بررسي مي كند . نتايج نشان مي دهد كه شهرت و اطمينان سيستم يك فروشنده اينترنتي و گرايشي طبيعي مشتري به اعتماد بطور قطعي مربوط به اعتماد مشتري مي باشد . اعتماد مشتري رابطه مثبتي با طرز تلقي و رابطة منفي با ريسك مشاهده شده دارد . مفاهيم مورد بحث قرار گرفتند .
۱- مقدمه
اعتماد نقش مهمي را در بسياري از تعاملات اقتصادي و اجتماعي درگير با عدم اطمينان و عدم استقلال ايفا مي كند . از عدم اطميناني كه در معاملات اينترنتي وجود دارد ، بسياري از محققان بيان كرده اند كه اعتماد يك عامل مهم مؤثر در افزايش موفقيت تجارت الكترونيك مي باشد . مفهوم اعتماد بسيار مهم و حياتي مي باشد زيرا آن روي يك تعداد عوامل ضروري براي معاملات آنلاين اثر مي گذارد ، از قبيل امنيت و خصوصي بودن . بعلاوه ، هر چند تجارت الكترونيك مزايايي را براي هر دو خريدار و فروشنده فراهم مي كند . ولي آن محدوديتهايي از قبيل جدايي فيزيكي مابين خريداران و فروشندگان و مابين خريداران و كالا ، دارد . به منظور كاهش موانع ، فروشندگان بايد يك رابطه قابل اعتمادي را براي پرورش وفاداري مشتري توسعه دهند .
اعتماد مصرف كننده جنبه اي مهم از تجارت الكترونيك مي باشد و شناخت سوابق و پيامدهاي آن يك كمك مقدماتي براي دلايل ذيل مي باشد . ابتدا ، سوابق اعتماد ما را براي شناخت اهميت نسبي عوامل مؤثر در اعتماد قادر مي سازد . درك اين عوامل نقش مهمي را در تدبير كردن معيارهاي مناسب جهت تسهيل اعتماد ، ايفا مي كند . ثانياً پيامدهاي اعتماد قادر خواهد كرد ما را به درك بهتر اهميت اعتماد و اثر آن روي رفتار خريدار آنلاين .
در ادبيات ( مكتوبات ) اعتماد سازماني ، mayer و ديگران يك مدل در برگيرنده هر دو جزء اعتماد شامل اعتماد كننده و مورد اعتماد را پيشنهاد كردند . آنها ادراكات اعتماد كننده را دربارة ويژگيهاي مورد اعتماد ( معتمد ) بررسي كردند . در مقالة تحارت الكترونيك Jarrenpaa و ديگران اينكه آيا اداركات مشتريان فروشگاه اينترنتي در مورد شهرت و اندازه فروشگاه بر اعتماد آنها در فروشگاه تأثير مي گذارد يا خير را بررسي نمودند .
ضمناً با اتصال به تئوري عمل منطقي ، محققان همچنين پيامدهايي را كه اعتماد بر طرز تلقي ها ، تعابير و رفتارهاي مشتري دارد ، تخمين زده اند . در يك روش مشابه ، Bendoly و ديگران تأثير يكپارچگي كانالها را بر وفاداري مشتريان به يك شركت چند كاناله را بررسي كردند .
طبيعت و ماهيت جهاني اينترنت سؤالاتي را دربارة آثار اعتماد در امتداد فرهنگها نيز ايجاد مي كند . هر چند اعتماد ممكن است در انواعي از راهها ( روشها ) شكل پيدا كند ، اينكه اعتماد چگونه برقرار مي شود به عوامل فرهنگي وابسته است ( بطور مثال ، هنجارهاي اجتماعي ، ارزشها و غيره ) كه رفتارها و عقايد مردم را هدايت مي كند ‌‍[۷] بر

تحقیق اعتماد مصرف كننده به تجارت الكترونيك در آمريكا ، سنگاپور و چين

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

پاسخ دهید