تحقیق آيين نامه حرفه اي وكلاي دادگستري كشورهاي عضو اتحاديه اروپا

تحقیق آيين نامه حرفه اي وكلاي دادگستري كشورهاي عضو اتحاديه اروپا

تعداد صفحات: 15

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 103 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

تحقیق آيين نامه حرفه اي وكلاي دادگستري كشورهاي عضو اتحاديه اروپا

استقلال
كثرت تعهدات و تكاليفي كه بر عهده وكيل قرار گرفته است، مستلزم وجوداستقلال كاملي است كه وكيل رااز فشارهاي وارده علي الخصوص فشارهاي ناشي از اعمال نفوذهاي خارجي و منافع شخصي خود وي ، مصون دارد . اين استقلال جهت تضمين اجراي عدالت ضروري است ، همانگونه كه رعايت بي طرفي براي يك قاضي ضرورت دارد.
وكيل بايد از هر اقدامي كه موجب صدمه به استقلال او مي شود پرهيز نمايد . او بايد هميشه مراقبت نمايد كه در جهت خوشايند موكلش ، قاضي و يا ديگر اشخاص ، اخلاق حرفه اي وكالت را زير پا نگذارد . وجود اين استقلال در مورد انجام خدمات حقوقي ترافعي و غير ترافعي ضروري است . مشاوره اي كه وكيل به مراجعه كننده اش مي دهد ، در صورتي كه صرفاَ براي خوشايند مراجعين و يا براي حفظ منافع شخصي خود يا ناشي از فشارهاي خارجي بوده باشد و در آنها اخلاق حرفه اي رعايت نشده باشد ، هيچگونه ارزش واقعي ندارد .
صداقت و شرافت
در صورتي كه نسبت به شرافت ، درستكاري ، سلامت و صداقت وكيل ترديدي وجود داشته باشد كسي نسبت به او اعتماد پيدا نخواهد كرد . اخلاق حرفه اي ، در نهايت براي جلب اعتماد نسبت به وكيل نقش موثري را در جامعه ايفاء مي نمايد .

اسرار حرفه اي
طبيعت حرفه وكالت ايجاب مي كند كه وكيل امين اسرار مراجعين و مرجع مكاتبات محرمانه آنان باشد . بدون تضمين حفظ اسرار ، اعتمادي به وجود نخواهد آمد . بنابراين حفظ اسرار حرفه اي هم حق و هم تكليف اساسي وكيل به شمار مي رود . اين تعهد هم به نفع دستگاه قضايي و هم به نفع مراجعين وكيل مي باشد . بنابراين اجراي اين تعهد بايد از حمايت دولتها نيز برخوردار باشد .
وكيل بايد كليه اسرار مربوط به اطلاعات محرمانه اي را كه در چهارچوب فعاليت حرفه اي اش از آنها آگاهي مييابد حفظ نمايد . اين تعهد مقيد به زمان خاصي نمي باشد .
وكيل بايد پرسنل و كليه اشخاصي را كه با او در ارتباط با فعاليت حرفه اي اش همكاري مي نمايند ملزم به حفظ اسرار حرفه اي نمايد .
رعايت مقررات رفتار حرفه اي ديگر كانونها
در اجراي مقررات اتحاديه اروپايي و فضاي اقتصادي اروپايي ، وكيل يك كشور عضو را مي توان به مراعات مقررات حرفه اي كانون هاي وكلاي ديگر كشورهاي عضو ملزم نمود . وكيل ملزم است در انجام فعاليتهاي خاص حرفه اي از مقررات حرفه اي مربوط به آن فعاليت نيز آگاه گردد .
اعضاي شوراي كانونهاي وكلاي اروپايي ملزم هستند مقررات حرفه اي خود را به دبيرخانه شورا ارسال نمايند تا وكلا بتوانند از مقررات مذكور با مراجعه به دبيرخانه فتوكپي تهيه نمايند .

عدم امكان اشتغال به برخي مشاغل
براي اينكه وكيل بتواند وظايف خود را با استقلال كافي و به گونه اي شايسته در جهت تحقق عدالت انجام دهد، بايد از اشتغال به پاره اي مشاغل كه با حرفه وكالت قابل جمع نيستند پرهيز نمايد .
وكيلي كه به عنوان نماينده يا وكيل مدافع موكلش در مراجع قضايي يا ديگر مراجع عمومي ذي صلاح كشورهاي عضو حضور پيدا نمايد بايد مقررات مربوط به عدم اشتغال وكيل به برخي مشاغل غير قابل جمع با وكالت را كه در آن كشور اجرا مي شود مورد توجه قراردهد .
وكيلي كه در ديگر كشورهاي عضو اشتغال دارد و مي خواهد به فعاليت تجاري و يا هر فعاليت ديگري كه قابل جمع با وكالت نيست بپردازد ، ملزم است همانگونه كه وكلاي آن كشور مقررات مربوط به عدم اشتغال به برخي مشاغل مغاير با وكالت را رعايت مي نمايند ، او نيز همان مقررات را مورد لحاظ قرار دهد .
تبليغات شخصي
جز در حدودي كه مقررات كانون متبوعه وكيل اجازه مي دهد ، وكيل نه شخصاَ و نه از طريق اشخاص ديگر نمي تواند مبادرت به تبليغ نمايد .
زماني كه وكيل در نظر دارد به موكلينش اطلاع رساني نمايد يا تغيير موقت مكاني خود را اعلام نمايد و يا در شروع فعاليتش حضور خود را به عنوان وكيل دادگستري اعلام نمايد ، مي تواند از طريق رسانه اي عمومي اقدام نمايد .

منافع موكل
وكيل بايد با رعايت موازين قانوني و حرفه اي به بهترين وجه از حقوق موكلش دفاع كند حتي اگر اين كار با منافع خاص خود او يا يك همكار و يا منافع كلي او تعارض داشته باشد .
محدود ساختن مسئوليت وكيل در قبال موكل
در حدودي كه نظام حقوقي كشورعضو متبوعه وكيل يا نظام حقوقي ديگر كشورهاي عضو ، اجازه مي دهند ، وكيل مي تواند مسئوليتش را در قبال موكلش در چهارچوب مقررات حرفهاي مربوطه محدود نمايد .
روابط با موكلين
اغاز و پايان روابط با موكل
وظيفه وكالتي وكيل از طريق اخذ وكالت از شخص موكل يا وكيل توكيلي او و يا تعيين او توسط مرجع ذي صلاح به عنوان وكيل يك شخص معين ، شروع مي شود .
در موارد خاصي كه در هويت و صلاحيت شخص موكل يا وكيل توكيلي يا مرجع ذي صلاحي كه او را به عنوان وكيل تعيين كرده است ابهامي وجود داشته باشد ، وكيل بايد به هرشيوه اي معقول نسبت به احراز ان شرايط ، اقدام نمايد .
وكيل بايد در اسرع وقت ، آگاهانه و با جديت به مراجعه كننده اش مشورت داده و يا از حقوق او دفاع نمايد ، وي شخصاَ مسئول وظبفه اي است كه به وي اعطاء شده است ، او بايد مراجعينش را از ميزان پيشرفت موضوع وكالت يا مشاوره آگاه سازد . وكيل نبايد مورد وكالتي را كه مي داند و يا اينكه بايد بداند صلاحيت لازم براي انجام ان را ندارد بپذيرد مگر اينكه در آن مورد با يك همكار واجد شرايط همكاري نمايد .
همچنين وكيل نبايد مورد وكالتي را كه به دليل تعهدات ديگرش ، فرصت انجام آنهم را ندارد ، بپذيرد وكيلي كه در صدد قطع همكاري با يك موكل برمي آيد ، بايد مطمئن باشد كه موكلش در يك زمان معقول از همكاري يك وكيل ديگر برخوردار خواهد شد .
تعارض منافع :
وكيل نبايد در يك موضوع مورد اختلاف به عنوان مشاور يا نماينده يا وكيل مدافع چندين نفر كه بين آنها تعارض منافع وجوددارد يا احتمال وجود چنين تعارضي را مي دهد ، ايفاء نقش نمايد .
در موارد زير وكيل بايد قبول وكالت مراجعين خود پرهيز كند :
زماني كه احتمال تعارض منافع وجود دارد .
زماني كه خطر نقض تعهد حفظ اسرار حرفه اي وجود داشته باشد .
زماني كه احتمال خدشه بر استقلال وكالتي او وجود داشته باشد .
وكيل نمي تواند در موردي كه اسرار و اطلاعات موكل سابق وي در معرض افشاء واقع شود و يا اينكه آگاهي وكيل به امور موكل سابق ، انگيزه مراجعه موكل جديد به او بوده باشد ، وكالت موكل جديد را بپذيرد .

تحقیق آيين نامه حرفه اي وكلاي دادگستري كشورهاي عضو اتحاديه اروپا

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید