برنامه رسیدگی به حسابها

برنامه رسیدگی به حسابها

اندازه: 124

تعداد صفحات: 20

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 109 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

برنامه رسیدگی به حسابها

برنامه ريزي حسابرسي :
۱- كسب شناخت
۲- ثبت سيستم
براي ثبت سيستم مي توان از روش نوشتاري يا فلوچارت استفاده نمود .
۳- ارزيابي سيستم : ابزار ارزيابي يك سيستم كنترل داخلي را پرسشنامه سيستم كنترل داخلي گوئيم . اگر نتيجه ارزيابي سيستم اين باشد كه سيستم قوي است اقدام به رسيدگي و اطمينان از اجرا مي كنيم .
پرسشنامه بله خير آيا كنترل جايگزين وجود دارد ؟ بله خير
۱- آيا حواله انبار با شماره سريال بايگاني مي شود ؟
*
*
۴- رسيدگي و اطمينان از اجرا
۵- نتيجه گيري : خلاصه مربوط به عمليات قسمت برنامه رسيدگي (سيستمي) به شرح زير است :
كسب شناخت ، ثبت سيستم ، ارزيابي سيستم ، رسيدگي و اطمينان از اجرا ، نتيجه گيري .
چنانچه سيستم قوي ارزيابي شده باشد ، دو حالت ايجاد خواهد شد :
الف) سيستم قوي هم اجرا مي شود . ب ) سيستم قوي اجرا نمي شود.
چنانچه سيستم قوي اجرا شود معناي آن اينست كه ساختار كنترل داخلي قوي بوده ، بنابراين مي توان به آن اتكا كرد و دامنه آزمون هاي محتوا را محدود طراحي كرد. چنانچه سيستم ضعيف ارزيابي شود يا سيستم قوي ارزيابي شود ولي در عمل اجرا نشود ، نتيجه آن اينست كه دامنه آزمون هاي محتوا وسيع طراحي شود.
الف) قسمت سيستمي :
۱- كسب شناخت كافي از سيستم كنترل داخلي
۲- برآورد خطر كنترل و طراحي آزمون هاي اضافي
۳- اجراي آزمون هاي اضافي
۴- برآورد مجدد خطر كنترل
ب) قسمت آزمون محتوا :
۱- نوشتاري
۲- فلوچارت (رسم نمودار)
در قسمت آزمون محتوا بدنبال اثبات مانده ها خواهيم بود.
منظور از اثبات مانده ها :
۱- اثبات وجود ۲- اثبات مالكيت
۳- اثبات تماميت ۴- اثبات ارزش ۵- افشاء
اعم موارد قابل رسيدگي در صورتهاي مالي :
۱- نقد و بانك ۲- حسابها و اسناد دريافتني
۳- موجودي كالا ۴- اموال و ماشين آلات و تجهيزات
۵- حسابها و اسناد پرداختني ۶- حقوق صاحبان سهام
۱- برنامه رسيدگي به نقد و بانك :

برنامه رسیدگی به حسابها

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید