بررسي نگرش معلمان و دانش آموزان به شيوه هاي ارزشيابي

بررسي نگرش معلمان و دانش آموزان به شيوه هاي ارزشيابي

تعداد صفحات: 21

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 72 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

بررسي نگرش معلمان و دانش آموزان به شيوه هاي ارزشيابي

عنوان:
بررسي نگرش معلمان و دانش آموزان به شيوه هاي ارزشيابي
در مدارس راهنمايي شهر نيشابور
پژوهشگران: كلثوم ابراهيمي سيرزار
ليلا حاجي بيگلو
دانشجويان كارشناسي دبيري علوم تجربي
به راهنمايي: ناهيد مهروش
دي ۸۶
فصل اول: طرح مسئله
– بيان مسئله
– اهداف پژوهش
– اهميت و ضرورت
فصل دوم: پيشينه تحقيق
– پيشينه تحقيق
فصل سوم: روش تحقيق
– روش تحقيق
فصل چهارم: يافته هاي تحقيق
– تجزيه و تحليل داده ها
جدول اول
جدول دوم
جدول سوم و جدول چهارم
جدول پنجم- جدول ششم
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
– نتيجه گيري و بحث
– پيشنهادات
– يادداشت ها:
– منابع مورد استفاده:
– پيوست:
«چكيده»
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين ارزشيابي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي بر روي ۶۴ دانش آموز و ۶۴ معلم انجام گرفته است.
جهت گردآوري داده ها، ۲ عدد پرسشنامه شامل سئوالات محقق ساخته، يكي ويژه دانش آموزان با تعداد ۱۰ سئوال و ديگري ويژه معلم با تعداد ۲۰ سئوال تهيه و اجرا شد، كه بعد از تجزيه و تحليل داده ها نتايج حاصل به شرح زير مي باشد:
اكثر دانش آموزان و معلّمان دوست دارند امتحانات به صورت كتبي برگزار شود زيرا اين روش اضطراب دانش آموز را كاهش داده و نمره گذاري براي معلم را راحت تر مي كند.

بررسي نگرش معلمان و دانش آموزان به شيوه هاي ارزشيابي

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید