بازاريابي رابطه مند

بازاريابي رابطه مند

اندازه: 7 مگابايت

تعداد صفحات: 37

نوع فایل: پاورپوینت ،

دسته بندی:

قیمت: 6000 تومان

تعداد نمایش: 135 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6000 تومان – خرید

 

بازاريابي رابطه مند

بازاريابــي رابطه مند همچون بســياري از ايده هاي نوين کســب وکار که وارد ادبيات بازاريابي شده اند، در ســال هاي اخير به طور گسترده اي مورد استفاده قرار گرفته اند. اما از آن جا که شک و ترديد بسياري در معنــي و مفهــوم بازاريابي رابطه مند به چشــم مي خــورد کمي دقت و تأمل بيشــتر در اين رابطه ضروري به نظر مي رســد به لحاظ مفهوم ، بازاريابي رابطه منــد در ميــان مجموعــه اي از تاکتيک هاي بازاريابي جاي داده شده که به تحليل و تعامل بين خريداران و فروشــندگان مي پــردازد. براي بعضي ، بازاريابي رابطه مند تنها بــه معني پايگاه داده اي از مشتريان اســت . اما اين درحالي است که هسته ي مفهومي آن به تعهد و اعتماد اشــاره دارد.

بازاريابي رابطه مند

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6000 تومان – خرید

پاسخ دهید