مقاله رایگان کنجاله بذر پنبه

مقاله رایگان کنجاله بذر پنبه

کنجاله بذرپنبه

کیفیت پروتئین بذر پنبه خوب و معهذا همانند سایر کنجاله های بذر روغنی از لحاظ سیستین ، متایونین و لایزین فقیر بوده که آخری اولین اسید آمینه محدود کننده می باشد . میزان کلسیم آن کم و نسبت کلسیم به فسفر آن یک به شش است . بنابراین کمبود کلسیم بسهولت میتواند بروز کند . منبع خوب و اگر چه متغییر تیامین بوده اما از لحاظ کاروتین فقیر است .

همچنین مکملی جهت تامین ویتامینهای A,D جیره نیز باید بغذا افزوده گردد. بعلت طبیعت خشک و خاکی کنجاله بذر پنبه خوک و طیور تمایل چندانی به مصرف آن نشان نمی دهند این مساله برای گاوهای شیری وجود نداشته لیکن باید دانست که مصرف بیش از حد آن باعث سختی چربی شیر می شود . همچنین کره حاصله به سهولت طعم چربی حیوانی می گیرد.

ماده خشک بذر پنبه حاوی ۳٫ر. تا ۲% رنگریزه زرد رنگی به نام گوسیپول است که تراکم آن در مغزدانه بین ۴ ر . تا ۷ ر ۱% می باشد .

می توان با قرار دادن کنجاله بذر کتان در ((اتوکلاو)) و یا با افزودن ویتامین B6 به غذا این معایب را از میان برداشت . با مصرف کنجاله بذر کتان بشکل پلت و یا به صورت دانه های درشت می توان بر این مشکل فائق آمد. چنانچه مصرف این کنجاله مورد نظر باشد نباید بیش از ۳% جیره غذایی طیور را تشکیل دهد .

 

مواد معدنی موجود در کنجاله تخم پنبه

گرم در کیلوگرم میلی گرم در کیلوگرم
کلسیم فسفر منیزیم سدیم مس منگنز روی
۸/۴ ۴/۸ ۵ ۴/۰ ۲۴ ۴۴ ۸۷
پیشنهاد یک وی دو :  مقاله رایگان قاجار

 

ویتامین های موجود در کنجاله پنبه دانه – میلی گرم در کیلو گرم

ویتامینA ویتامینB تیامین ریبوفلاوین نیکوتینیک پانتوتیئک B6 B12 کوئین
۳/۰ ۳۹۰ ۴/۶۰ ۱/۵ ۰۳۸ ۱۰ ۴/۵ ۲۷۵۳

 

درصد  Ash,EE,CF,CP,DM

DM ماده خشک پروتئین خام CP فیبرخام CF چربی خام EE خاکستر Ash
۹۰۰

مگاژول در کیلوگرم

۲۳۱

مگاژول در کیلوگرم

۲۴۸

مگاژول در کیلوگرم

۵۴

مگاژول در کیلوگرم

۶۶

مگاژول در کیلوگرم

 

اسیدآمینه های ضروری در کنجاله پنبه

(گرم در کیلوگرم)

لوین ایزولوین لایزین   متایونین فنیل آلانین ترئونین ترپیتوفان والین
۵/۲۳ ۲/۱۵ ۱۶ ۲/۱۰ ۶/۵ ۲۰ ۲/۱۳ ۶ ۹/۱۸

 

مقاله رایگان کنجاله بذر پنبه

پاسخ دهید