مقاله رایگان بر علیه گسترش بیابان

مقاله رایگان بر علیه گسترش بیابان

یك‌سوم زمین‌ها در دنیا در مناطق خشك واقع شده‌اند و در معرض خطر تبدیل به بیابان هستند. در ده‌سال گذشته تعداد كسانی كه در مناطق خشك زندگی می‌كنند چهار برابر شده و از ۵۰۰میلیون به ۲میلیارد نفر رسیده است. گزارشی به مناسبت كنفرانس جهانی «علیه گسترش بیابان‌ها» در مادرید.

    یك‌سوم زمین‌ها در دنیا در مناطق خشك واقع شده‌اند و در معرض خطر تبدیل به بیابان هستند. در ده‌سال گذشته تعداد كسانی كه در مناطق خشك زندگی می‌كنند چهار برابر شده و از ۵۰۰میلیون به ۲میلیارد نفر رسیده است. گزارشی به مناسبت كنفرانس جهانی «علیه گسترش بیابان‌ها» در مادرید.

از روز سوم سپتامبر در مادرید كنفرانسی از كشورهای امضاكننده كنوانسیون سازمان برای بیابان‌زدایی‌ برگزار شده است. در این كنفرانس كه ۱۱ روز به طول می‌كشد، نمایندگان كشورهای شركت‌كننده برنامه عمل برای چگونگی مبارزه با تهدید گسترش بیابان‌ها را در ده سال آینده بررسی می‌كنند.

به دلیل خاصی این كنفرانس كه در حدود ۲۰۰ كشور عضو كنوانسیون سازمان ملل برای بیابان‌زدایی در آن شركت دارند، در اسپانیا برگزار می‌شود. اسپانیا خود با مشكل زمین‌های كویری دست به گریبان است و كریستینا ناربونا وزیر محیط‌زیست اسپانیا امیدوار است كه این كنفرانس تحركی به مبارزه علیه گسترش بیابان‌ها بدهد. ناربونا می‌گوید:

«در ده سال گذشته ما در درجه اول برای ایجاد نهادهای این كنوانسیون كار كردیم. اما این كافی نیست كه یك كنوانسیون داشته باشیم و با ابزار محدود طرح‌هایی را حمایت كنیم. ما باید با گسترش بیابان‌ها جدی‌تر مبارزه كنیم. این موضوع آنگونه كه برخی‌ها تصور می‌كنند فقط مشكل كشورهای فقیر نیست و دلیل آنكه این كنوانسیون به نسبت دیگر كنوانسیون‌ها كمتر پیشرفته است، همین تصور است.»

پیشنهاد یک وی دو :  مقاله رایگان دیفتری

یك سوم زمین‌ها در دنیا زمین‌های مناطق خشك هستند و در معرض تهدید قرار دارند. بیش از همه آسیا، آفریقا و امریكای لاتین و هم چنین اروپا در خطر هستند. به طور مثال در اسپانیا ۱۷درصد زمینها كم و بیش متروك و بیابانی‌اند و تعداد كسانی كه گسترش بیابان‌ها آنها را تهدید می‌كند رو به افزایش است.

گرگوآر د كالبرماتن، مدیر اجرایی كنفرانس در مورد خطری كه خاصه آفریقا را تهدید می‌كند، چنین توضیح می‌دهد:

«در طی ده سال گذشته تعداد كسانی كه در مناطق خشك زندگی می‌كنند، چهار برابر شده و از ۵۰۰میلیون به حدود ۲میلیارد رسیده است. چنانچه در آفریقا وضع به همین منوال پیش رود تا سال ۲۰۲۵ سه چهارم مردم آنجا به ارسال كمك وابسته خواهند شد.»

او می‌گوید چنانچه ما این مشكل را در نظر نگیریم، مشكل افزایش یافته، مردم به مهاجرت رو آورده و بسوی اروپا می‌آیند. وزیر محیط زیست اسپانیا نیز به این نكته توجه دارد كه هر هفته انسان‌ها از آفریقا با قایق‌هایی كه مناسب دریا نیستند، خطر را به جان می‌خرند تا از فلاكت در میهن خود جان بدر ببرند.

گسترش بیابان‌ها بر اثر استفاده نادرست و یا بی‌رویه از زمین و آب درمناطق خشك به وجود می‌آید. برای تغییر در این روند به غیر از توجه به عامل آب و هوایی باید وضعیت اقتصادی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد و بایستی مردمی كه در این مناطق زندگی می‌كنند در طرح‌های مربوطه شركت كنند. از این رو سازمان‌های غیردولتی نقش تعیین‌كننده دارند.

ناربونا وزیر محیط زیست اسپانیا می‌گوید:

«بیش از ۸۰۰ سازمان غیردولتی در این كنفرانس شركت دارند. آنها نظرات خود را بیان می‌كنند و من تصور می‌كنم كه در دو هفته آینده شركت بسیار فعالی در روند كار خواهند داشت.»

پیشنهاد یک وی دو :  مقاله رایگان عملکرد کرم های ضد آفتاب

ناربونا می‌خواهد كه وضعیت مالی برای مبارزه با گسترش بیابان‌ها را بهبود بخشد و از منابع دیگر سازمان ملل، به‌طور مثال از بودجه طرح‌های حفاظت از آب‌وهوا، استفاده كند.

زیرا چنانچه كسی مانع كویر شدن زمین شود، به‌طور فعال در خدمت حفظ آب و هواست. با گسترش مناطق خشك، گازكربنیك در این مناطق جمع شده و چنانچه گیاهان نیز نابود شوند، تغییرات آب و هوایی به وجود می‌آید كه به‌نوبه خود موجب حوادث غیر عادی آب و هوایی مانند ریزش باران‌‌های سیل‌آسا می‌شود كه خطر فرسایش زمین‌های در مخاطره را افزایش می‌دهد و بدین‌ترتیب دور تسلسل باطلی به‌وجود می‌آید.

در پایان كنفرانس مادرید چارچوب‌های برنامه مبارزه با گسترش بیابان‌ها طی ده سال آینده به تصویب خواهد رسید.

منابع :

سایت اطلاع رسانی آفتاب

مقاله رایگان بر علیه گسترش بیابان

پاسخ دهید