مقاله به اطراف خود نگاه كنيد- انسانهای اولیه

مقاله به اطراف خود نگاه كنيد- انسانهای اولیه

به اطراف خود  نگاه كنيد.

چه مي بينيد؟ از آنچه كه مي‌بينيد چه احساسي داريد؟ براي شما چه پرسشهائي در اين زمينه ايجاد مي‌شود؟ براي يافتن پرسشهاي خود چه پاسخهائي داريد. ما پديده‌هاي بسيار گوناگوني را درمحيط اطراف خود مشاهده مي‌كنيم و همواره درصدد پيداكردن نظم يا نظام يا ارتباط بين پديده‌هاي طبيعي هستيم.

با مشاهدات دقيق‌تر انسان به اين نتيجه مي‌رسد، اگرچه پديده‌هائي كه در محيط اطراف او رخ ميدهد ممكن است از نظر ظاهري با هم متفاوت باشندولي همه آنها از نظامهاي كاملاً مشخصي پيروي مي‌كنند. هدف اصلي علم فيزيك كشف، بيان و بررسي اين نظامها و قوانين است. فضاي اطراف ما از ماده و انرژي تشكيل شده است.

شايد نيم ميليون سال پيش بود كه انسانهاي اوليه آتش را كشف كردند. پيش از اين كشف آدمي، بوته و جنگلهايي را كه بر اثر صاعقه يا توفان به آتش كشيده شده بود، ديده و از برابر آنها گريخته بوده است.

اما كشف آتش به عنوان يك منبع انرژي ميسر شد كه بشر درباره مزاياي آن انديشيده و بر ترس غريزي خود چيره شود. پس از كشف آتش او توانست با سوزاندن چوب و افروختن آتش، مأمن خود را روشن و گرم كند. با اين كه اختراع آتش و استفاده از چوب به عنوان اولين انرژي و مهمترين اختراع تاريخ بشري محسوب مي شد. ولي طي هزاران سال بشر از چوب تنها براي گرم كردن خود، ايجاد روشنايي در شب، و گداختن فلزها و ساختن ظروف سفالي و شيشه‌اي استفاده كرده است.

در قرون وسطاي ميلادي، انسان ماده‌ ديگري را به نام زغال سنگ را شناخت و از آن به عنوان منبع انرژي استفاده كرد. از اين ماده علاوه بر گداختن فلزات و ساخت شيشه و سفالينه، توانست ماشين بخار را راه‌اندازي كند.

در سال  ۱۷۶۴ ميلادي يك مهندس اسكالندي به نام جيمز وات نخستين ماشين بخار واقعا عملي را ساخت در اين ماشين مصرف سوخت باعث مي‌شد كه ماشين كار كند به اين ترتيب به تدريج ماشين جاي نيروي ماهيچه‌اي انسان را گرفت. و راه رسيدن به دنياي جديد را هموار كرد.

پیشنهاد یک وی دو :  مقاله رایگان ملاصدرا

از ماشين بخار ابتدا براي كشيدن آب از معدن يا چاه استفاده مي‌شد ولي به تدريج از آن به عنوان انرژي براي راه‌اندازي كشتي‌هاي عظيم الجثه، و لوكومتيو و نيز دستگاههاي كارخانجات صنعتي استفاده شد و به اين ترتيب انسان توانست با تبديل انرژي نيروي زغال سنگ را جانشين نيرو و زور بازوي آدمي كند.

استفاده از نيروي زغال سنگ در ماشين‌هاي بخار اگر چه در قرنهاي گذشته براي توليد نيرو به مقدار زياد و مداوم بسيار مناسب بود اما بشر به دنبال كارمايه‌اي بود تا كارهايي انجام دهد كه از عهده بخار بر نمي‌آيد؛

استفاده از نيروي زغال سنگ در ماشين‌هاي بخار اگر چه در قرنهاي گذشته براي توليد نيرو به مقدار زياد و مداوم بسيار مناسب بود اما بشر به دنبال كارمايه‌اي بود تا كارهايي انجام دهد كه از عهده بخار بر نمي‌آيد؛

 

جان تاردير دانشمند فرانسوي براي اولين بار در سال ۱۶۱۸ ميلادي راه توليد گاز از زغال سنگ را براي روشنايي به كار برد.

طبيعتاً توجه دانشمندان به خصوص به اين جلب شد  كه چگونه مي‌توان انرژي را از جايي به جاي ديگر منتقل كرد. دانشمندان مي‌خواستند بدانند كه از يك مقدار معين سوخت دقيقا چه مقدار انرژي مي‌توان به دست آورد. براي اين كار آنها كم كم فهميدند كه چگونه مي‌توان مقدار انرژي را دقيقتر و دقيقتر اندازه‌گيري ‌كرد.

در دهه ۱۸۴۰ ميلادي دانشمندي انگليسي به نام ژول (۱۸۸۹- ۱۸۱۸ ميلادي) اندازه‌گيري‌هاي بسياري در اين مورد انجام داد. او با شكلهاي گوناگون انرژي مثل نور، صوت، حركت، گرما، الكتريسيته و مغناطيس كار كرده و انرژي را از شكلي به شكل ديگر و از جايي به جاي ديگر تبديل و منتقل مي‌ساخت. چون متوجه شده بود كه در همه اين تغييرها و جابه‌جايي‌ها مقدار كل انرژي هيچ وقت تغيير نمي‌كند. در سال ۱۸۴۲ نيز يك پزشك آلماني به نام روبرت مايريل نتيجه‌گيري ژول را با انجام اندازه‌گيري‌هاي دقيق تاييد كرد.

پیشنهاد یک وی دو :  مراحل خوشنويسي و آداب و وظايف خوشنويسان

از سوي ديگر بشر با تكميل فرضيات و آزمايشات دو هزار و پانصد ساله خود به توليد الكتريسيته و به منبع عظيم انرژي الكتريكي دست يافته و با انجام فرضيه ها و نتايج تكميلي توانست هم الكتريسيته را در معرض خدمت به جامعه قرار دهد و هم به آرزوي صد هزار ساله‌اش تبديل شب به روز تحقق بخشد.

به كمك آن هزاران وسيله مثل مورس، تلفن، تلويزيون كه تاريخ تمدن بشر را به سرعت بهبود بخشيده است را راه‌اندازي كند.

اين تلاش در سال ۱۸۹۰ از انرژي باد و در سال ۱۹۴۱ از اولين آسياب بادي كه قادر بود بيش از هزار كيلو وات الكتريسيته توليد كند، به خدمت گرفته شد.

همچنين به سال ۱۸۸۲ با استفاده از انرژي آب اولين مولد الكتريسيته هيدروالكتريك در ايالات متحده امريكا به كار گرفته شد.

افق ديد بشر تا بدان جا انجاميد كه با استفاده از آينه‌ها به تمركز پرتوهاي خورشيدي دست يابند و با استفاده از انرژي هسته‌اي غوغا و انفجاري از توليد انرژي را در اذهان نقش ببند. اينك با همايشي از مجموعه انرژي‌ها انسان با مطالعه اجسام خيلي ريزي مانند الكترونها ، پروتونها و نوترونها) و اجسام بسيار بزرگي همچون منظومه‌ شمسي، ستارگان و كهكشانها و با دست‌يابي به تكنولوژي و فن‌آوري لازم به سيستم‌هاي الكتريكي و الكترونيكي حتي هسته‌اي دست يافته كورات بسيار دور را درنورديده و با ليزر و تابش‌هاي هسته اي به اعماق دور دست ناديده‌ها دست يافته است.

در سال  ۱۷۶۴ ميلادي يك مهندس اسكالندي به نام جيمز وات نخستين ماشين بخار واقعا عملي را ساخت در اين ماشين مصرف سوخت باعث مي‌شد كه ماشين كار كند به اين ترتيب به تدريج ماشين جاي نيروي ماهيچه‌اي انسان را گرفت. و راه رسيدن به دنياي جديد را هموار كرد.

مقاله به اطراف خود نگاه كنيد- انسانهای اولیه

پاسخ دهید